• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • หูหนานเตรียมส่งออก “รถรางอัจฉริยะพลังไฮโดรเจน” คันแรกไปมาเลเซีย – thaibizchina

หูหนานเตรียมส่งออก “รถรางอัจฉริยะพลังไฮโดรเจน” คันแรกไปมาเลเซีย – thaibizchina

รถรางอัจฉริยะพลังงานไฮโดรเจนขบวนแรกของโลก ซึ่งวิจัยและผลิตโดยบริษัท CRRC Zhuzhou Electric Locomotive Research Institute จำกัด (CRRC Zhuzhou Institute) เตรียมขนส่งผ่านท่าเรือเซี่ยงไฮ้ไปยังประเทศมาเลเซีย และถือเป็นรถรางอัจฉริยะขบวนแรกของ CRRC Zhuzhou Institute ที่จะส่งมอบไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ทั้งนี้ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2565 บริษัท CRRC Zhixing Technology จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ CRRC Zhuzhou Institute ได้ชนะการประมูลโครงการรถรางอัจฉริยะ 38 ขบวนในพื้นที่เมืองกูชิง (Kuching) เมืองเอกของรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย รวม 3 เส้นทาง ระยะทาง 69.9 กิโลเมตร และหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้ประสานความร่วมมือกันแล้ว รัฐซาราวักได้ส่งคณะผู้แทนไปสํารวจและตรวจสอบยังเมืองจูโจว มณฑลหูหนาน และเมืองอี๋ปิน มณฑลเสฉวน อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน รถรางอัจฉริยะพลังงานไฮโดรเจนขบวนแรกได้ผ่านการตรวจสอบกระบวนการผลิต (First Article Inspection: FAI) และผ่านการตรวจสอบจากบุคคลที่สามที่เป็นอิสระเรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้ เมื่อส่งรถถึงมาเลเซีย จะเข้าสู่ขั้นตอนการทดสอบในเมืองกูชิงเป็นเวลาอีก 3 เดือน

สำหรับรถรางอัจฉริยะดังกล่าวเป็นรถรางที่ใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าพลังไฮโดรเจนคันแรก มีจุดแข็งด้านระยะการขับขี่ต่อเนื่องที่ยาวนานขึ้น ระยะเวลาการเติมเชื้อเพลิงสั้นลง อีกทั้งประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีระบบกักเก็บพลังงานไฮโดรเจน 70 เมกะปาสกาล (MPa) และระบบเซลล์เชื้อเพลิงกำลังสูงระยะการขับขี่ต่อเนื่องถึง 245 กิโลเมตร นอกจากนี้ ยังปรับปรุงการออกแบบตัวรถทั้งคันให้มีความอัจฉริยะมากขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของมาเลเซียในการบรรลุการปล่อยมลพิษเป็นศูนย์และระบบขนส่งสาธารณะอัจฉริยะ รวมถึงยกระดับสมรรถนะของตัวรถให้มีความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศแบบป่าฝนเขตร้อนหรือป่าดิบชื้นของประเทศมาเลเซียอีกด้วย

ที่มา: https://zz.rednet.cn/m/content/646741/50/12868457.html

หูหนาน รถราง อัจฉริยะ ไฮโดรเจน

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]