• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • ท่าอากาศยานฉางสุ่ยนครคุนหมิงเปิดใช้อาคารเทียบอากาศยานหลังรองหลังที่ 1 (S1) อย่างเป็นทางการ เพิ่มขีดสามารถรองรับผู้โดยสารได้ปีละ 53 ล้านคน

ท่าอากาศยานฉางสุ่ยนครคุนหมิงเปิดใช้อาคารเทียบอากาศยานหลังรองหลังที่ 1 (S1) อย่างเป็นทางการ เพิ่มขีดสามารถรองรับผู้โดยสารได้ปีละ 53 ล้านคน

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ท่าอากาศยานนานาชาติฉางสุ่ย นครคุนหมิง ได้เปิดใช้อาคารเทียบอากาศยานหลังรองหลังที่ 1 (S1) อย่างเป็นทางการ พร้อมรถรางไฟฟ้าใต้ดินเชื่อมโยงการขนส่งผู้โดยสารระหว่างอาคารพักรอผู้โดยสารหลังที่ 1 (T1)

ทั้งนี้ อาคาร S1 ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอาคาร T1 มีโครงสร้างอาคารเหนือพื้นดิน 3 ชั้น (บางส่วนมี  4 ชั้น และมีชั้นใต้ดินอีก 1 ชั้น) มีรูปทรงคล้ายอักษรจีน “一” ความยาว 774 เมตร ความกว้างตั้งแต่ 45 เมตรจนถึง 88 เมตร มีพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง 129,284 ตารางเมตร มีประตูขึ้นเครื่อง 42 ประตูพร้อมหลุมจอดประชิดอาคาร 38 หลุม รองรับเที่ยวบินได้วันละประมาณ 100 เที่ยว และมีขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารสูงสุดที่ 4,765 คน/ชั่วโมง รองรับผู้โดยสารได้ปีละ 15 ล้านคน ช่วยเสริมขีดความสามารถของอาคาร T1 ที่รองรับผู้โดยสารได้ปีละ 38 ล้านคน แต่เมื่อปี 2562 ต้องรองรับผู้โดยสารเกินขีดความสามารถที่ 48 ล้านคน ทำให้ปัจจุบันท่าอากาศยานนานาชาติฉางสุ่ยนครคุนหมิงสามารถรองรับผู้โดยสารได้ปีละ 53 ล้านคน

อาคาร S1 ถูกใช้เป็นอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ถูกออกแบบให้รองรับการขึ้นและลงเครื่องเท่านั้น สำหรับผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ต้องผ่านกระบวนการเช็คอินและกระบวนการตรวจค้นเพื่อการรักษาความปลอดภัยที่อาคาร T1 ก่อนเดินทางไปยังอาคาร S1 โดยรถรางไฟฟ้าใต้ดินเพื่อโดยสารเครื่องบินต่อไป

อนึ่ง อาคาร S1 มีกำหนดก่อสร้างเสร็จและเปิดใช้งานในปี 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จึงได้ปรับใช้อาคาร S1 รองรับผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศแยกออกจากอาคาร T1 เป็นการชั่วคราวเพื่อดำเนินมาตรการควบคุมและป้องกันโรคระบาด โดยใช้รถยนต์ขนถ่ายผู้โดยสาร

ในอนาคต ท่าอากาศยานนานาชาติฉางสุ่ยนครคุนหมิงมีแผนขยายขีดความสามารถ โดยการก่อสร้างอาคารพักรอผู้โดยสารหลังที่ 2 (T2) และอาคารเทียบอากาศยานหลังรองหลังที่ 2 (S2) ในปี 2573 เพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ปีละ 120 ล้านคน สินค้า 1.2 ล้านตัน และเที่ยวบิน 762,000 เที่ยว

ที่มา: https://mp.weixin.qq.com/s/oxYOdrxqq_EFEP34RRZxDA

ยูนนาน คุนหมิง สนามบิน

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]