ช่วงวันที่ 29 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2566 นครฉางซาจัดงานนิทรรศการเศรษฐกิจและการค้าจีน-แอฟริกา (China-Africa Economic and Trade Expo: CAETE) ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ (Theme) “การพัฒนาร่วมกัน เพื่ออนาคตร่วมกัน” (Common Development for a Shared Future) ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีความพิเศษกว่าครั้งก่อน 3 ด้าน ได้แก่

  1. การเพิ่มพื้นที่การจัดงาน โดยจัดงานใน 3 พื้นที่ ได้แก่ ศูนย์ประชุมนานาชาตินครฉางซา ศูนย์แสดงสินค้านานาชาตินครฉางซา และเขตสาธิตนวัตกรรมและส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าจีน-แอฟริกา (ตั้งอยู่ในตลาดค้าส่งเกาเฉียว ซึ่งเป็นตลาดทั่วไปที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลหูหนาน) สำหรับการแสดงสินค้าหลัก ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาตินครฉางซา ได้จัดแบ่งการแสดงสินค้าเป็น 6 พื้นที่หลัก ได้แก่ อาคารแสดงสินค้าทั่วไป อาคารธุรกิจและสินค้าแอฟริกา อาคารธุรกิจและสินค้าจีน อาคารแสดงสินค้าของเมือง/มณฑลในจีน อาคารแสดงสินค้าภายในและต่างประเทศ และพื้นที่แสดงสินค้านอกอาคาร รวมขนาดพื้นที่ 100,000 ตารางเมตร
  2. การเพิ่มจำนวนผู้จัดแสดงสินค้า โดยมีผู้จัดแสดงสินค้ากว่า 1,350 ราย เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 55 คาดว่าจะมีผู้ซื้อและเจรจาการค้าประมาณ 8,000 คน และผู้เข้าชมงานมากกว่า 100,000 คน ขณะเดียวกัน การจัดงานในครั้งนี้จะมีประเทศเกียรติยศจากแอฟริกา 8 ประเทศ ได้แก่ เบนิน สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก มาดากัสการ์ มาลาวี โมร็อกโก โมซัมบิก ไนจีเรีย และแซมเบีย รวมถึงคณะตัวแทนจาก 50 ประเทศในแอฟริกา และองค์กรระหว่างประเทศ 8 แห่ง เข้าร่วมงาน
  3. การเพิ่มจำนวนกิจกรรม โดยภายในงานมีกิจกรรม 5 ประเภท กว่า 40 รายการ ได้แก่ การแสดงสินค้า การประชุม การเจรจาธุรกิจ การสัมมนาพิเศษ และกิจกรรมคู่ขนานอื่น ๆ รวมถึงมีการลงนามความร่วมมือ 120 โครงการ รวมมูลค่ากว่า 10,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

อนึ่ง งานนิทรรศการเศรษฐกิจและการค้าจีน-แอฟริกา มีกำหนดจัดทุก 2 ปี โดยกระทรวงพาณิชย์จีนร่วมกับรัฐบาลมณฑลหูหนาน โดยครั้งที่ 1 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Win-Win Cooperation for Closer China-Africa Economic Partnership” เมื่อปี 2562 และครั้งที่ 2 จัดขึ้นในปี 2564 ภายใต้หัวข้อ “New Start, New Opportunities, New Accomplishments” สำหรับสถิติด้านการค้าและการลงทุนระหว่างมณฑลหูหนานและแอฟริกา ในด้านการค้า ปี 2565 มณฑลหูหนานมีมูลค่าการค้ากับแอฟริกา 55,660 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.8 สูงเป็นอันดับ 8 ของจีน และอันดับ 1 ในภาคกลางของจีน ส่วนช่วงสี่เดือนแรกของปี 2566 การค้าทั้งสองฝ่ายมีมูลค่ารวม 22,040 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 90.4 ในส่วนของตลาดค้าส่งเกาเฉียว มีมูลค่าการค้ากับแอฟริการวม 3,270 ล้านหยวน สินค้าที่นิยมนำเข้าจากแอฟริกา ได้แก่ กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ แมคคาเดเมีย โกโก้ พริกแห้ง และงา ด้านการลงทุน ปัจจุบัน บริษัทจากมณฑลหูหนานได้เข้าไปลงทุนในแอฟริการวมกว่า 140 ราย มูลค่าการลงทุนจริงมากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และแอฟริกากลายเป็นทวีปที่มณฑลหูหนานมีสัดส่วนของจำนวนโครงการรับเหมาก่อสร้างในต่างประเทศมากที่สุด

ที่มา: http://m.people.cn/n4/2023/0626/c23-20649246.html

 

 

หูหนาน แอฟริกา เศรษฐกิจ การค้า

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/