• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • หูหนานนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารเพิ่มกว่าร้อยละ 20 ในช่วงสี่เดือนแรกของปี 2566 นำเข้านมผงมากเป็นอันดับ 3 ของจีน

หูหนานนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารเพิ่มกว่าร้อยละ 20 ในช่วงสี่เดือนแรกของปี 2566 นำเข้านมผงมากเป็นอันดับ 3 ของจีน

สำนักงานศุลกากรนครฉางซาได้รายงานสถานการณ์อาหารนำเข้าของมณฑลหูหนานว่า ปัจจุบัน มณฑลหูหนานมีจำนวนบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอาหารนำเข้าที่ได้ยื่นเรื่องกับสำนักงานศุลกากรแล้วรวม 892 ราย ขณะเดียวกัน ในปี 2565 หูหนานมีมูลค่าการนำเข้าสินค้าประเภทอาหาร 29,810 ล้านหยวน และในช่วงสี่เดือนแรกของปี 2566 หูหนานนำเข้าสินค้าประเภทอาหาร 10,160 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 21.3

สำหรับประเทศคู่ค้าและประเภทอาหารนำเข้าที่สำคัญ ปัจจุบัน มณฑลหูหนานนำเข้าสินค้าประเภทอาหารมาจาก 73 ประเทศทั่วโลก ประเทศคู่ค้าสำคัญ ได้แก่ บราซิล สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ และแคนาดา ส่วนสินค้าประเภทอาหารนำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ ไขมันและน้ำมัน ผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เนื้อสัตว์ ถั่วเปลือกแข็ง เครื่องดื่มและขนม

ในบรรดาสินค้าอาหารนำเข้าทั้งหลาย นมผงถือเป็นสินค้านำเข้าที่ได้รับความนิยมจากชาวหูหนาน โดยมณฑลหูหนานนำเข้านมผงสูตรสำหรับทารกและเด็กเล็กสูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ ทั้งนี้ ในปี 2565 หูหนานนำเข้านมผงสำหรับเด็ก 38,000 ตัน และในช่วงสี่เดือนแรกของปี 2566 หูหนานนำเข้านมผงสำหรับเด็ก 13,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.2

ในด้านความปลอดภัยของอาหารนำเข้า สำนักงานศุลกากรนครฉางซาได้ให้คำแนะนำและจัดกิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยของอาหารนำเข้าให้กับผู้ประกอบการมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาหารนำเข้าและอำนวยความสะดวกทางพิธีการศุลกากร ตลอดจนการบริการช่องทางสีเขียวสำหรับสินค้าเกษตรและสถานที่ตรวจกักกันจำเพาะ เช่น สินค้าประเภทเนื้อสัตว์ ผลไม้ และอาหารทะเล

ที่มา: https://baijiahao.baidu.com/s?id=1767490314239853943&wfr=spider&for=pc

หูหนาน นำเข้า อาหาร นมผง

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]