สำนักงานสารนิเทศ รัฐบาลมณฑลกุ้ยโจวได้จัดงานแถลงข่าวเกี่ยวกับอุตสาหกรรมวัสดุและแบตเตอรี่พลังงานใหม่ของมณฑลกุ้ยโจวในช่วงไตรมาสแรกของปี 2566 ซึ่งยังคงเติบโตอย่างมั่นคง โดยมีจุดเด่นที่สำคัญ 4 ประการ ได้แก่

  1. ภาคอุตสาหกรรมยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลค่าการผลิต 20,377 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 68.7 และคาดว่าในปี 2566 อุตสาหกรรมวัสดุและแบตเตอรี่พลังงานใหม่จะมีมูลค่าการผลิตเกินกว่าแสนล้านหยวนตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้
  2. เค้าโครงของพื้นที่อุตสาหกรรมมีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยอุตสาหกรรมวัสดุและแบตเตอรี่พลังงานใหม่ของมณฑลมีศูนย์กลางตั้งอยู่ที่เขตเมืองใหม่กุ้ยอัน ซึ่งเป็นแหล่งพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สำคัญของมณฑลกุ้ยโจว โดยศูนย์กลางดังกล่าวยังขยายครอบคลุมช่วงบริเวณอำเภอคายหยาง-อำเภอซีเฟิงในนครกุ้ยหยาง และอำเภอเวิ่งอัน-เมือง (ระดับอำเภอ) ฝูเฉวียนของเขตฯ เฉียนหนาน ทั้งนี้ ในปี 2565 บริเวณศูนย์กลางดังกล่าวมีมูลค่าการผลิตของอุตสาหกรรมวัสดุและแบตเตอรี่พลังงานใหม่คิดเป็นสัดส่วนราวร้อยละ 95 ของมูลค่าการผลิตในอุตสาหกรรมวัสดุและแบตเตอรี่พลังงานใหม่ของทั้งมณฑล นอกจากนี้ การรวมตัวกันของธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องจนเป็นคลัสเตอร์อุตสาหกรรมวัสดุและแบตเตอรี่พลังงานใหม่บริเวณเมืองถงเหรินและบริเวณเมืองลิ่วผานสุ่ยไปจนถึงเขตฯ เฉียนซีหนานก็กำลังก่อตัวเป็นรูปร่างที่ชัดเจนขึ้น
  3. อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมวัสดุและแบตเตอรี่พลังงานใหม่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นเพื่อให้กลายเป็นห่วงโซ่การผลิตที่ครบวงจร ยกตัวอย่างเช่น การพัฒนาสายการผลิตที่เกี่ยวข้องกับระบบกักเก็บพลังงาน เช่น กรดฟอสฟอริก Iron phosphate หรือ Ferric phosphate และวัสดุลิเธียมไอออนฟอสเฟต (Lithium Iron Phosphate) รวมถึงสายการผลิตที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่รถยนต์พลังงานใหม่ เช่น Lithium Manganate และแบตเตอรี่ลิเธียมวัสดุ Ternary หรือแบตเตอรี่ลิเธียมที่ใช้ลิเธียมนิกเกิลโคบอลต์แมงกานีสเป็นวัสดุขั้วบวก
  4. โครงการขนาดใหญ่และมูลค่าการลงทุนยังเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยในไตรมาสแรกของปี 2566 มณฑลกุ้ยโจวมีโครงการด้านอุตสาหกรรมวัสดุและแบตเตอรี่พลังงานใหม่และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 65 โครงการ รวมมูลค่าการลงทุน 5,500 ล้านหยวน และคาดว่าในปี 2566 จะมีโครงการขนาดใหญ่ที่ก่อสร้างเสร็จรวม 22 โครงการ รวมมูลค่าการลงทุนกว่า 20,000 ล้านหยวน

ที่มา: http://news.gog.cn/system/2023/05/07/018372456.shtml

กุ้ยโจว พลังงานใหม่ อุตสาหกรรม

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/