สำนักงานพัฒนาและบริหารบิ๊กดาต้ามณฑลกุ้ยโจวเปิดเผยว่า ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2566 มณฑลกุ้ยโจวได้ลงทุนด้านบิ๊กดาต้ามูลค่า 8,078 ล้านหยวน ในจำนวนนี้เป็นการลงทุนในโครงการ “ข้อมูลตะวันออก ประมวลผลตะวันตก” (东数西算) 1,499 ล้านหยวน

ปัจจุบัน มณฑลกุ้ยโจวอยู่ระหว่างการก่อสร้างเขตนวัตกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนโครงการ “ข้อมูลตะวันออก ประมวลผลตะวันตก” รวมถึงเร่งพัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านดิจิทัลสมัยใหม่ เช่น ศูนย์ข้อมูล (Data Center) เครือข่ายพลังประมวลผล และสถานีฐาน 5G

สำหรับสถิติด้านศูนย์ข้อมูล จนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2566 มณฑลกุ้ยโจวมีศูนย์บิ๊กดาต้าขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษรวม 18 แห่ง ในจำนวนนี้เป็นศูนย์บิ๊กดาต้าขนาดใหญ่พิเศษ 8 แห่ง และมีความจุของเซิร์ฟเวอร์มากกว่า 2.25 ล้านเครื่อง ในส่วนของสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านข้อมูล ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2566 มณฑลกุ้ยโจวสร้างสถานีฐาน 5G เพิ่มขึ้น 2,362 แห่ง รวมมีสถานีฐาน 5G กว่า 87,000 แห่ง และความยาวของสายเคเบิลใยแก้วนำแสงรวมระยะทาง 1.916 ล้านกิโลเมตร

อนึ่ง โครงการ “ข้อมูลตะวันออก ประมวลผลตะวันตก” ถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตาม “แผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของจีน” ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีน ฉบับที่ 14 (ปี 2564-2568) โดยเป็นการประสานงานความร่วมมือระหว่างภาคตะวันออกกับภาคตะวันตกของจีน ด้วยการนำข้อมูลจากภาคตะวันออกให้ภาคตะวันตกประมวลผลโดยผ่านระบบเครือข่ายพลังประมวลผลรูปแบบใหม่ ปัจจุบัน ด้วยข้อมูลของภาคตะวันออกที่มีจำนวนมากและไม่สามารถขยายแหล่งพลังประมวลผลได้เนื่องจากข้อจำกัดด้านทรัพยากร เช่น ที่ดิน และพลังงาน ทำให้ต้องพึ่งพาทรัพยากรจากภาคตะวันตกที่ยังมีอยู่จำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานหมุนเวียน รวมถึงศักยภาพในการพัฒนาศูนย์บิ๊กดาต้าที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการพลังประมวลผลของภาคตะวันออกได้ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพลังการประมวลผลของทั้งประเทศอีกด้วย

ที่มา: http://news.gog.cn/system/2023/05/04/018370369.shtml

กุ้ยหยาง กุ้ยโจว บิ๊กดาต้า

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/