มณฑลไห่หนานเจ้าของฉายา ‘ฮาวายแห่งประเทศจีน’ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดของจีนมีแผนจะยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และภาษีสรรพสามิตสำหรับไวน์และสุรากลั่นนำเข้าทุกประเภทเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก

นายเหยา เหล่ย (Yao Lei) เจ้าหน้าที่กรมพาณิชย์มณฑลไห่หนานกล่าวว่า “ในอนาคต สินค้าโภคภัณฑ์ที่นำเข้าไปยังมณฑลไห่หนานจะได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิต โดยปัจจุบันเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นหมวดหมู่สินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตในอัตราสูง และจะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหากมีขั้นตอนการนำเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ในอนาคตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่นำเข้าไปยังมณฑลไห่หนาน เช่น ไวน์ วิสกี้ และบรั่นดี จะได้รับการยกเว้นจากภาษีศุลกากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิต” ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้ระบุกรอบเวลาที่ชัดเจนของนโยบายดังกล่าว

ปัจจุบัน จีนเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตร้อยละ 10 ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 13 และภาษีนำเข้าร้อยละ 14 สำหรับไวน์นำเข้า และเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตร้อยละ 20 ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 13 และภาษีนำเข้าร้อยละ 5 สำหรับวิสกี้ การยกเว้นภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่นำเข้ามาจำหน่ายในเขตปลอดภาษีมณฑลไห่หนาน จะช่วยให้มณฑลไห่หนานมีข้อได้เปรียบในด้านราคาสินค้า และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวจีนที่เคยต้องบินไปเมืองฮ่องกงหรือต่างประเทศเพื่อซื้อสินค้าปลอดภาษี

การบริโภคเครื่องดื่มในมณฑลไห่หนานเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แม้การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในมณฑลจะถูกครองตลาดด้วยเหล้าขาวจีน ‘ไป๋จิ่ว’ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 60 ของ  ยอดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ราว 5,000 – 6,000 ล้านหยวน (ราว 725 – 870 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ต่อปี ขณะที่ไวน์และเบียร์มีส่วนแบ่งราวร้อยละ 30 ก็ตาม ทั้งนี้ นครไหโข่ว เมืองเอกของมณฑลไห่หนานนับเป็นตลาดจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีที่สำคัญของจีน โดยมียอดจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีต่อปีสูงกว่า 3,000 ล้านหยวน (ราว 435 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน กลุ่มผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของมณฑลไห่หนานมีขนาดที่ค่อนข้างเล็ก เมื่อเทียบกับมณฑลอื่นของจีน โดยขนาดการบริโภคต่อปีของมณฑลไห่หนานคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 9.7 ของมณฑลเหอหนานซึ่งนิยมการบริโภคไป๋จิ่วเท่านั้น โดยคนวงในธุรกิจระบุว่า ขนาดตลาดของมณฑลไห่หนานปัจจุบันยังค่อนข้างเล็ก ด้วยข้อจำกัดด้านศักยภาพและนิสัยการบริโภคของคนในท้องที่ ด้วยเหตุนี้ การดำเนินนโยบายยกเว้นภาษีจะช่วยกระตุ้นให้แบรนด์ไวน์และสปิริตนำเข้าเลือกที่จะตั้งสาขาธุรกิจในไห่หนานมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งเสริมการพัฒนาตลาดแอลกอฮอล์ในมณฑลไห่หนานอีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวอีกช่องทางหนึ่งต่อไป

 

พรีรษา โฆษิตวิชญ เขียน
19 เมษายน 2566

แหล่งที่มาของข้อมูล
https://vino-joy.com/2023/03/19/chinas-hainan-plans-to-remove-all-taxes-on-imported-wine-spirits/

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/