ทรัพยากรธรณีเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การสำรวจและพัฒนาทรัพยากรธรณีล้วนมีความเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ การดำรงชีวิตของประชาชน และความมั่นคงของประเทศ โดยทองคำเป็นทรัพยากรแร่เชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญระดับโลก

                             

เป็นที่ฮือฮากันอีกครั้ง หลังจากมีการค้นพบขุมทรัพย์ขนาดใหญ่แห่งใหม่ในมณฑลซานตง ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่ามณฑลซานตงเป็นแหล่งทองคำที่มากเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศจีน โดยเมื่อไม่นานมานี้ ได้รับการเปิดเผยจากสำนักธรณีวิทยาและทรัพยากรแร่แห่งมณฑลซานตงว่า มีการค้นพบ “เหมืองทองคำขนาดใหญ่แห่งใหม่” ในเขตชนบทของอำเภอหรู่ซาน เมืองเวยไห่ มณฑลซานตง จากการสำรวจพบว่า เหมืองทองคำแห่งนี้เป็นเหมืองทองคำที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเวยไห่และใหญ่ที่สุดในจีนที่ถูกค้นพบในปีนี้ ซึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการเพิ่มแหล่งสํารองและเพิ่มผลผลิตของเหมืองทองคําในจีน รวมถึงเพิ่มความสามารถในการรับประกันทรัพยากรแร่ของจีน เหมืองทองคำแห่งนี้เกิดขึ้นบริเวณชายขอบฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของลุ่มแม่น้ำเจียวไหล เป็นแร่ทองคำชนิดใหม่ที่มีแร่ไพไรต์คาร์บอเนตในปริมาณมาก มีเกรดความหนาที่ค่อนข้างคงที่ เป็นแร่ประเภทธรรมดาและสามารถขุดและแยกได้ง่าย การค้นพบในครั้งนี้ใช้เวลากว่า 8 ปีมีการคาดการณ์ว่า มีปริมาณโลหะทองคำประมาณ 50 ตัน ปริมาณโลหะเงินที่เกี่ยวข้องประมาณ 9 ตัน และปริมาณกำมะถันที่เกี่ยวข้องประมาณ 860,000 ตัน ศักยภาพทางเศรษฐกิจของเหมืองแห่งนี้มีมูลค่าประมาณ 2 หมื่นล้านหยวน สามารถผลิตแร่ต่าง ๆ ได้ 2,000 ตัน/วัน เป็นเวลา 20 ปีขึ้นไป

แหล่งที่มา:
http://dkj.shandong.gov.cn/art/2023/3/20/art_110121_10308168.html?fbclid=IwAR3AaMXb7Mjj3EmcQ_rCOphTj0UG1Ej5O-HGth9ZGAPixCLSRcFklwZ2d8I
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1760764968244937306&fbclid=IwAR307jh7MtAE5fcG0Nlno62i_LaidNtImNGLPne-NBjaq5Q8omgUQgblcVE

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/