การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูปของเมืองรื่อจ้าว มณฑลซานตง ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เมื่อไม่นานมานี้ เมืองรื่อจ้าว ได้จัดการประชุมการพัฒนาอาหารทะเลสำเร็จรูปขึ้น ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ เมืองรื่อจ้าว มณฑลซานตง ภายในงานมีผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และตัวแทนธุรกิจมากกว่า 500 คนจากอุตสาหกรรมอาหารทะเลสำเร็จรูป เพื่อหารือเกี่ยวกับโอกาสในการพัฒนาอาหารสำเร็จรูป ด้วยเมืองรื่อจ้าวมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ติดกับทะเล จึงเป็นปัจจัยที่เอื้ออำนวยต่อศักยภาพในด้านการพัฒนาอาหารทะเลสำเร็จรูป โดยปัจจุบันเมืองรื่อจ้าว มีผู้ประกอบการอาหารทะเลสำเร็จรูปมากกว่า 200 ราย ซึ่งในกลุ่มวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารสำเร็จรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำคิดเป็น 40% เบื้องหลังของการพัฒนาของวิสาหกิจเหล่านี้คือ การจัดตั้งอุตสาหกรรมที่สมบูรณ์แบบของเมืองรื่อจ้าว โดยมีตั้งแต่การเพาะพันธุ์และการประมง การแปรรูปขั้นพื้นฐานไปจนถึงการแปรรูปในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น นอกจากเป็นการพัฒนาศักยภาพของเมืองรื่อจ้าวแล้ว ยังเป็นการสร้างอาชีพให้กับประชากรในท้องถิ่น โดยในอุตสาหกรรมนี้มีพนักงานมากกว่า 20,000 คน นอกจากนี้ ในปี 2565เมืองรื่อจ้าวยังได้ออก “นโยบายและมาตรการ 8 ประการสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูป” ซึ่งเป็นปัจจัยอีกหนึ่งประการที่จะสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูปของเมืองรื่อจ้าว

     

นายชุย เหอ ประธานสมาคมการหมุนเวียนและแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งประเทศจีน ได้ให้ข้อมูลว่า ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสำเร็จรูปมีหลายประเภท มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และรสชาติอร่อย เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารสำเร็จรูปที่มีการแบ่งส่วนที่ใหญ่ที่สุดและเป็นกลุ่มตลาดที่มีศักยภาพมากที่สุดของจีน โดยปี 2565 ขนาดของอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูปของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของจีนมีมูลค่ามากกว่า 1 แสนล้านหยวน และคาดการณ์ว่าในปี 2569 จะมีมูลค่ามากกว่า 3 แสนล้านหยวน


อนึ่ง อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางทะเลของเมืองรื่อจ้าว มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมีข้อได้เปรียบด้านเทคโนโลยีและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนี้ ปัจจุบัน ตามสถิติเมืองรื่อจ้าวมีผู้ประกอบการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางทะเลมากกว่า 200 แห่ง โดยมีผลผลิตรวมมากกว่า 500,000 ตัน ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำส่งออกไปยังกว่า 100 ประเทศและภูมิภาค เช่น ยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ BIC ชิงต่าว มองว่า ประเทศไทยและเมืองรื่อจ้าวต่างก็เป็นเมืองริมทะเลเช่นเดียวกัน ซึ่งประเทศไทยและจีนต่างก็มีศักยภาพการแข่งขันที่สูงในตลาดโลกในด้านการแปรรูปอาหารทะเล จึงเป็นการดี หากในอนาคตผู้ประกอบการของไทยและเมืองรื่อจ้าวจะแสวงหาความร่วมมือระหว่างกันในการยกระดับการแปรรูปอาหารทะเล เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและเติมเต็มช่องว่างในตลาดระหว่างกันต่อไป

แหล่งที่มา
https://sd.dzwww.com/sdnews/202302/t20230227_11466048.htm

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/