มีข่าวดีสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง หลังจากจีนเริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคระบาด ทั้งการเปิดประเทศให้ประชาชน เดินทางเข้า-ออกได้ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2566 การอนุญาตให้บริษัทนำเที่ยวบริการนำชาวจีนเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศแบบหมู่คณะในประเทศจุดหมายปลายทางกลุ่มแรก 20 ประเทศซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 การยกเลิกใช้ผลตรวจนิวคลีอิกแบบ RT-PCR สำหรับ ผู้ที่จะเดินทางเข้าจีนตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566

ล่าสุด เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2566 ก็มีข่าวดีแบบคูณสอง ได้แก่ จีนเปิดให้ชาวต่างชาติยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวได้แล้ว ขณะเดียวกัน ก็ประกาศรายชื่อประเทศจุดหมายปลายทางกลุ่มที่สองอีก 40 ประเทศสำหรับนักท่องเที่ยวจีนแบบหมู่คณะตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2566 เป็นต้นมา ปริมาณการเดินทางข้ามแดนทั้งทางอากาศและทางบกของมณฑลยูนนานเพิ่มขึ้นอย่างอย่างต่อเนื่อง โดยระหว่างวันที่ 8 มกราคม-8 มีนาคม 2566 ท่าอากาศยานนานาชาติฉางสุ่ยนครคุนหมิงมีผู้โดยสารระหว่างประเทศทั้งขาเข้า-ขาออกรวมกว่า 67,200 คน และมีจำนวนเที่ยวบินระหว่างประเทศกว่า 520 เที่ยว เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1048 และ 781 ตามลำดับ โดยในเดือนมีนาคม 2566 มีเที่ยวบินระหว่างประเทศสัปดาห์ละ 102 เที่ยว และมีผู้โดยสารระหว่างประเทศเฉลี่ยวันละกว่า 1,500 คน

ในส่วนของด่านชายแดนทางบก นับตั้งแต่วันที่  8 มกราคม 2566 จนถึงต้นเดือนมีนาคม 2566 ด่านโม่ฮานและด่านเหอโข่วมีจำนวนประชาชนเดินทางผ่านเข้า-ออกสะสมกว่า 200,000 คนและ 100,000 คน ตามลำดับ ขณะที่ในส่วนของด่านรุ่ยลี่  ซึ่งฟื้นฟูการเดินทางข้ามแดนของประชาชนเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ก็มีจำนวนประชาชนเดินทางผ่านเข้า-ออกสะสมกว่า 60,000 คนแล้ว

นอกจากนี้ ก็ยังมีข่าวดีเกี่ยวกับการเดินขบวนรถไฟขนส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศโดยตรงของเส้นทางรถไฟจีน-ลาวที่ทุกคนกำลังให้ความสนใจซึ่งล่าสุด ในการพบหารือกันระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลาวกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ระหว่างการเดินทางเยือน สปป.ลาว เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2566 ก็ได้มีการยืนยันแล้วว่า จะมีการเปิดเดินขบวนรถไฟขนส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศโดยตรงระหว่างจีน-ลาวในช่วงกลางเดือนเมษายน 2566 ซึ่งตรงกับช่วงการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ของ สปป.ลาวและเขตฯ สิบสองปันนาของมณฑลยูนนานด้วย ถือเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว  ได้อย่างถูกที่ถูกเวลาเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งไม่เพียงดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนและลาวเท่านั้น แต่คาดว่าคงมีนักท่องเที่ยวไทยจำนวนไม่น้อยที่อยากจะเปิดประสบการณ์โดยสารรถไฟความเร็วสูงข้ามประเทศระหว่างจีน-ลาวเป็นครั้งแรกในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะถึงนี้

ที่มา: https://mp.weixin.qq.com/s/17tBoy4sA3zsIcdLNNb9rA
https://mp.weixin.qq.com/s/g6g9WcvJfIJvtqdA0Dkb1Q

ยูนนาน รถไฟจีน ลาว

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/