เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 เรือขนส่งสินค้า Marla Bull ซึ่งดำเนินการภายใต้ความร่วมมือระหว่างบริษัท ZIM Integrated Shipping จำกัด (ZIM)[1] กับท่าเรือเซี่ยเหมิน ได้เริ่มเทียบท่าที่ท่าเรือเซี่ยเหมินเป็นครั้งแรก ซึ่งนับเป็นการเปิดเส้นทางการขนส่งสินค้าทางทะเล RCEP เส้นทางใหม่ลำดับที่ 15 ของท่าเรือเซี่ยเหมิน นับตั้งแต่ข้อตกลง RCEP มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 โดยเส้นทางเดินเรือดังกล่าวเชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านเส้นทางเดินเรือ CT3 ทั้งนี้ เรือ Marla Bull ออกเดินทางจากท่าเรือเซี่ยเหมิน และมีจุดหมายทางคือท่าเรือแหลม-ท่าเรือกรุงเทพฯ และท่าเรือเมืองไฮฟองของเวียดนาม

ทั้งนี้ การเปิดเส้นทางดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มการรองรับปริมาณสินค้าส่งออกจากจีนไปยังอาเซียน อาทิ ผัก ผลไม้ อาหารทะเลแช่แข็ง อุตสาหกรรมเบา อาทิ วัสดุก่อสร้าง นอกจากนี้ บริษัท ZIM ยังเป็นหุ้นส่วนสำคัญของท่าเรือเซี่ยเหมินในการเปิดเส้นทางขนส่งทางทะเลใหม่ ๆ เพื่อเชื่อมโยงท่าเรือเซี่ยเหมินกับท่าเรือต่างประเทศ อาทิ เกาหลีใต้

        เรือขนส่งสินค้า Marla Bull เทียบท่าที่ท่าเรือเซี่ยเหมิน

โอกาสของไทย ปัจจุบัน เมืองเซี่ยเหมินมุ่งใช้ประโยชน์จากการเป็นเมืองชายฝั่งมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ที่แข็งแกร่งเพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยท่าเรือเซี่ยเหมินเร่งเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับตู้คอนเทนเนอร์กว่า 14 ล้านตู้มาตรฐาน ภายในปี 2568 และเร่งการพัฒนาระบบบริหารจัดการท่าเรืออัจฉริยะแบบครบวงจร การเปิดเส้นทางการขนส่งสินค้าทางทะเล RCEP ซึ่งเชื่อมโยงท่าเรือเซี่ยเหมิน-ท่าเรือแหลมฉบัง-ท่าเรือกรุงเทพฯ จะช่วยขยายโอกาสสำหรับผู้ประกอบการในการกระจายสินค้าจากไทยสู่ตลาดจีนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเมื่อคำนึงถึงการใช้ประโยชน์จากความตกลง RCEP และการลงนามความร่วมมือท่าเรือพี่น้องระหว่างท่าเรือแหลมฉบังกับท่าเรือเมืองเซี่ยเหมินที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้

แหล่งอ้างอิง http://fj.people.com.cn/n2/2022/1206/c181466-40221517.html

https://www.investxiamen.org.cn/detail/6850.html

[1] บริษัท ZIM Integrated Shipping จำกัด (ZIM) ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกของอิสราเอล

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/