ปี 2565 หูหนานส่งออกพลุและประทัดกว่า 4.7 พันล้านหยวน โตเกือบ 60%

สำนักงานศุลกากรนครฉางซาได้เปิดเผยสถิติการส่งออกพลุและประทัดของมณฑลหูหนานในปี 2565 ซึ่งมีมูลค่า 4,710 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ถึงร้อยละ 59.9 นับเป็นมูลค่าการส่งออกพลุและประทัดที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ของมณฑลหูหนาน

ในปี 2565 พลุและประทัดถือเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญ 10 อันดับแรกของมณฑลหูหนาน โดยเมืองที่ส่งออกพลุและประทัดมากที่สุด ได้แก่ นครฉางซา ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 4,320 ล้านหยวน คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 91.8 ของมูลค่าการส่งออกพลุและประทัดของมณฑล และส่งออกเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ถึงร้อยละ 64.3 รองลงมาได้แก่ เมืองจูโจว ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 380 ล้านหยวน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.1 ของมูลค่าการส่งออกพลุประทัดของมณฑล

ในด้านประเทศคู่ค้า พลุและประทัดของมณฑลหูหนานถูกส่งออกไปกว่า 100 ประเทศทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  โดยเฉพาะการส่งออกไปยังประเทศตามเส้นทาง “แถบและเส้นทาง (BRI)” และยุโรป ซึ่งเป็นตลาดที่มีการขยายตัวมากกว่าปีก่อนเป็นเท่าตัว เนื่องจากพลุและประทัดกลายเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสําหรับการเฉลิมฉลองในงานเทศกาลต่าง ๆ เช่น กิจกรรมเคาท์ดาวน์ในช่วงเทศกาลปีใหม่

นอกจากนี้ ในปี 2565 ประเทศที่มณฑลหูหนานมีมูลค่าการส่งออกพลุและประทัดสูงสุดเป็นอันดับ 1 ได้แก่ สหรัฐอเมริกา โดยมีมูลค่าการส่งออก 1,950 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 23.3 และมูลค่าการส่งออกพลุและประทัดไปยังสหรัฐอเมริกาคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 40 ของมูลค่าการส่งออกพลุและประทัดของทั้งมณฑล ทั้งนี้ สาเหตุที่ทำให้พลุและประทัดของมณฑลหูหนานได้รับความนิยมจากต่างประเทศ เนื่องจากมีขนาดเล็ก ราคาสมเหตุสมผล ความหลากหลายของประเภทสินค้า และความปลอดภัย ส่งผลให้พลุและประทัดกลายเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าที่ทำให้มูลค่าการส่งออกของมณฑลหูหนานเติบโตยิ่งขึ้น

อนึ่ง ในปี 2565 มณฑลหูหนานได้ส่งออกพลุและประทัดไปไทยรวมมูลค่า 129 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 46.7 และมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 47.2 ของมูลค่าพลุและประทัดที่จีนส่งออกไปไทย

ที่มา: http://hn.news.cn/2023-01/24/c_1129309830.htm

หูหนาน พลุและประทัด ส่งออก

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]