เศรษฐกิจหูหนานโต 4.5% นำเข้า-ส่งออกขยายตัวสองหลักติดต่อเป็นปีที่ 6 – thaibizchina

รัฐบาลมณฑลหูหนานได้เปิดเผยข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจของมณฑลหูหนานในปี 2565 ซึ่งมีมูลค่า GDP 4,867,037 ล้านหยวน อยู่ในอันดับที่ 9 จาก 31 มณฑลของจีน อัตราการขยายตัวของ GDP อยู่ที่ร้อยละ 4.5 สูงเป็นอันดับ 3 ของจีน ในจำนวนนี้แบ่งเป็นภาคการเกษตร 460,273 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 ภาคอุตสาหกรรม 1,918,258 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 และภาคบริการ 2,488,506 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 โดยเมืองที่มีมูลค่า GDP สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) นครฉางซา มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 28.7 ของมูลค่า GDP มณฑล (2) เมืองเยว่หยาง มีสัดส่วนร้อยละ 9.7 ของมูลค่า GDP มณฑล และ (3) เมืองฉางเต๋อ มีสัดส่วนร้อยละ 8.8 ของมูลค่า GDP มณฑล

ขณะเดียวกัน ศุลกากรนครฉางซาได้เปิดเผยข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของมณฑลหูหนานในปี 2565 ซึ่งมีมูลค่าการนำเข้าและส่งออก 705,820 ล้านหยวน หรือมากกว่าแสนล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 20.2 เติบโตด้วยตัวเลขสองหลักติดต่อกันเป็นปีที่ 6 (2560-2565) โดยแบ่งเป็นมูลค่าการนำเข้า 190,360 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3 และมูลค่าการส่งออก 515,460 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.3

ทั้งนี้ การนำเข้าและส่งออกของมณฑลหูหนานในปี 2565 มีจุดเด่น 3 ด้าน ได้แก่

  1. ประเทศคู่ค้าสำคัญ 3 ลำดับแรก ได้แก่ อาเซียน สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ล้วนมีอัตราการขยายตัวเป็นบวก โดยเฉพาะอาเซียนซึ่งมีอัตราการขยายตัวสูงถึงร้อยละ 56.8 หรือมีมูลค่าการค้าระหว่างกันอยู่ที่ 149,700 ล้านหยวน
  2. ส่วนใหญ่เป็นภาคเอกชนที่เป็นผู้เล่นหลักในตลาดการนำเข้าและส่งออกของมณฑลหูหนาน โดยบริษัทเอกชนมีมูลค่าการนำเข้า-ส่งออกรวม 577,480 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.2 ครองสัดส่วนถึงร้อยละ 81.8 ของมูลค่าการค้านำเข้า-ส่งออกทั้งหมดของมณฑลหูหนาน นอกจากนี้ บริษัทนำเข้า-ส่งออกของมณฑลหูหนานที่ได้มาตรฐานและคุณภาพสูงมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 8,480 รายจากบริษัทนำเข้า-ส่งออกทั้งหมดของมณฑลที่มีอยู่ 26,000 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.6
  3. สินค้านำเข้าและส่งออกที่สำคัญของมณฑลยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง
    3.1  สินค้านำเข้าสำคัญ เช่น ผลิตภัณฑ์เครื่องกลไฟฟ้า (เช่น เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์) มีมูลค่า 60,150 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 และสินค้าเกษตรมีมูลค่า 30,300 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6
    3.2  สินค้าส่งออกสำคัญ โดยสินค้าส่งออกดั้งเดิมของมณฑล เช่น รถไฟและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบราง เครื่องจักรกลเพื่อการก่อสร้าง (เช่น รถขุด รถตัก) พลุและประทัด และเซรามิก ยังคงขยายตัวอย่างมาก ส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องกลไฟฟ้ามีมูลค่ารวม 212,370 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.3 และกลุ่มสินค้าที่ใช้แรงงานเข้มข้นมีมูลค่า 128,770 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 29

ที่มา: https://cj.sina.com.cn/articles/view/6824573189/196c6b90502001ke98
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1756638355356960909&wfr=spider&for=pc

 

หูหนาน จีดีพี นำเข้า ส่งออก

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]