ไขปริศนาไฮไลท์การเติบโตทางเศรษฐกิจของมณฑลซานตง 3 ไตรมาสแรก ปี 2565

เมื่อไม่นานมานี้ สำนักงานสถิติมณฑลซานตงได้เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานทางด้านเศรษฐกิจของมณฑลซานตง 3 ไตรมาสแรก ปี 2565 GDP มีมูลค่า 6,440,900 ล้านหยวน เติบโตขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ แม้ว่ามณฑลซานตงก็ได้รับผลกระทบจากปัญหาของโรคระบาดและความท้าทายที่ซับซ้อนทั้งภายในและนอกประเทศ แต่เนื่องจากแนวทางการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของมณฑลซานตงมีความแข็งแกร่ง จึงส่งผลให้เศรษฐกิจมีความมั่นคง ก้าวหน้า และคุณภาพสูง

3 ไตรมาสแรกของปี 2565 การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในมณฑลซานตงเติบโตขึ้นร้อยละ 6.5 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ทั้งนี้ การลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตเติบโตขึ้นร้อยละ 15.1 และการลงทุนในการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเติบโตขึ้นร้อยละ 14 รวมถึง 3 ไตรมาสแรกของปี 2565 มณฑลซานตงมียอดค้าปลีกสินค้าอุปโภครวม 2,368,710 ล้านหยวน เติบโตขึ้นร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยในไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 มณฑลซานตงมียอดค้าปลีกสินค้าอุปโภครวม 822,220 ล้านหยวน เติบโตขึ้นร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบปีก่อนหน้า (เติบโตขึ้นร้อยละ 4.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ของปีนี้) ทั้งนี้ ในเดือนกันยายน 2565 ยอดขายรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านในมณฑลฯ เติบโตขึ้น ร้อยละ 11.6 และ 14.5 ตามลำดับ ยอดค้าปลีกออนไลน์ของมณฑลฯ มีมูลค่า 478,060 ล้านหยวน เติบโตขึ้นร้อยละ 9.7 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า การค้าออนไลน์เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมียอดค้าปลีกสินค้าออนไลน์ที่เป็นรูปธรรม มีมูลค่า 423,930 ล้านหยวน เติบโตขึ้นร้อยละ 12.1 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

อาจารย์ Huang Shaoan คณบดี สถาบันวิจัยเศรษฐกิจของมหาวิทยาลัยซานตง เชื่อว่าการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเติบโตขึ้นร้อยละ 6.5 เป็นไฮไลต์ของการเติบโตทางเศรษฐกิจของมณฑลซานตง เหตุผลที่เศรษฐกิจของมณฑลซานตงไปได้สวย เป็นผลมาจากการสนับสนุนของรัฐบาล กล่าวคือ บทบาทของรัฐบาลเฉกเช่น “มือที่มองเห็นได้” อาทิ มาตรการต่าง ๆ เช่น การคืนภาษีและให้ความช่วยเหลือสำหรับองค์กรต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังได้กล่าวว่า ในฐานะที่มณฑลซานตงมีมูลค่าการผลิตรวมสูงเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศจีน และเป็นตัวหลักของจีนในการส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาในหลาย ๆ มิติ จึงได้ชี้แนะว่า ขั้นตอนต่อไปของการดำเนินการทางเศรษฐกิจควรกระตุ้นการลงทุนจากภาคเอกชน เพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนของภาครัฐ และดึงดูดเงินทุนจากต่างประเทศให้มากขึ้น

แหล่งที่มา:
http://news.iqilu.com/shandong/yaowen/2022/1029/5268584.shtml

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]