เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 กรมคมนาคมและขนส่งมณฑลหูหนาน สำนักงานพลังงานมณฑลหูหนาน และบริษัท State Grid Hunan Electric Power จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัทการไฟฟ้าแห่งชาติจีน (State Grid Corporation of China: SGCC) ร่วมกันประกาศ “แผนจัดวางโครงสร้างพื้นฐานสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าตามแนวทางหลวงของมณฑลหูหนาน” เพื่อขานรับ “แผนดำเนินการเร่งส่งเสริมการสร้างโครงสร้างพื้นฐานสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าตามแนวทางหลวง” ของรัฐบาลกลางหลังประกาศไปเมื่อเดือนสิงหาคม 2565 นับเป็นแผนจัดวางโครงสร้างพื้นฐานสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าตามแนวทางหลวงระดับมณฑลแห่งแรกของจีน

ทั้งนี้ แผนดังกล่าวกำหนดเป้าหมายว่า ภายในปี 2568 ทางหลวงในมณฑลหูหนานจะมีสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าหนึ่งแห่งในทุกระยะทาง 50 กิโลเมตร คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 99.5 ของระยะทางทางหลวงของมณฑล และทางหลวงในชนบทจะมีสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าครอบคลุมคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 95 โดยวางแผนจะก่อสร้างสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าบริเวณเขตบริการทางด่วนและพื้นที่จอดรถ 218 แห่ง รวมจำนวนแท่นชาร์จไฟ 3,504 จุด และสถานีชาร์จไฟบริเวณทางหลวงระดับประเทศ ทางหลวงระดับมณฑลและทางหลวงในชนบทรวม 1,762 แห่ง รวมจำนวนแท่นชาร์จไฟ 10,348 จุด เพื่อลดความกังวลของประชาชนที่เกรงว่าในอนาคตสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าจะไม่เพียงพอต่อความต้องการ

สำหรับในปี 2566 ตามแผนดังกล่าวกำหนดการก่อสร้างสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าบนทางหลวงระดับประเทศ 20 เส้นทาง และทางหลวงระดับมณฑล 188 เส้นทาง รวมถึงบริเวณแหล่งท่องเที่ยว 262 แห่ง และบริเวณเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเขตนิคมอุตสาหกรรมอีก 143 แห่ง

ที่มา: http://hn.news.cn/2023-01/03/c_1129252067.htm

หูหนาน สถานีชาร์จ รถยนต์ไฟฟ้า ทางหลวง

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/