เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 รถไฟความเร็วสูงจากเมืองฉางเต๋อ-เมืองอี้หยางในมณฑลหูหนานได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว ส่งผลให้สามารถเชื่อมการเดินทางไปยังนครฉางซาซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลหูหนานและเมืองจางเจียเจี้ยได้โดยตรง

รถไฟความเร็วสูงสายฉางเต๋อ-อี้หยางถือเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟความเร็วสูงสายนครฉงชิ่ง-เมืองเซี่ยเหมิน มีระยะทาง 91 กิโลเมตร ความเร็วสูงสุด 350 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สามารถเชื่อมการเดินทางด้วยรถไฟตลอดสายจากนครฉางซา ผ่านเมืองอี้หยางและเมืองฉางเต๋อ มุ่งสู่เมืองจางเจียเจี้ย ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับสูงสุดตามมาตรฐานการจัดอันดับของจีน (ระดับ 5A) รวมระยะทางจากนครฉางซาถึงเมืองจางเจียเจี้ยประมาณ 300 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางจาก 4 ชั่วโมง ลดเหลือ 2 ชั่วโมง ถือเป็นการส่งเสริมให้มณฑลหูหนานบรรลุเป้าหมายกลายเป็น “วงกลมเศรษฐกิจ 4 ชั่วโมง” กล่าวคือทำให้เมืองทั้ง 14 แห่งของมณฑลหูหนานสามารถเดินทางถึงกันได้ภายใน 4 ชั่วโมง

ขณะเดียวกัน สถานีรถไฟฉางเต๋อยังได้รับการขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นจาก 12,000 ตารางเมตร เพิ่มเป็น 60,000 ตารางเมตร เพิ่มขึ้นถึง 5 เท่า เพื่อรองรับปริมาณการเดินทางและการท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้ จนถึงปัจจุบัน มณฑลหูหนานมีระยะทางของรถไฟความเร็วสูงที่เปิดใช้งานแล้วรวม 2,397 กิโลเมตร สูงติดลำดับต้น ๆ ของจีน

ที่มา: https://www.hunan.gov.cn/hnszf/hnyw/sy/hnyw1/202212/t20221227_29168777.html

หูหนาน ฉางซา รถไฟความเร็วสูง อี้หยาง ฉางเต๋อ จางเจียเจี้ย

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/