เส้นทางรถไฟเฉิงตู-คุนหมิงสายใหม่เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการแล้ว – thaibizchina

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เส้นทางรถไฟเฉิงตู-คุนหมิงสายใหม่ ระยะทาง 915 กิโลเมตร เชื่อมระหว่างสถานีรถไฟเฉิงตูใต้กับสถานีรถไฟคุนหมิง ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว

ทั้งนี้ เส้นทางรถไฟเฉิงตู-คุนหมิงสายเก่าซึ่งมีระยะทาง 1,096 กิโลเมตร เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2501 และเปิดใช้งานเมื่อปี 2513 โดยกำหนดความเร็วเดินรถเพียง 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เนื่องจากข้อจำกัดด้านสภาพภูมิประเทศ โดยต่อมา ได้มีการปรับปรุงเส้นทางรถไฟเฉิงตู-คุนหมิงเพื่อยกระดับเป็นเส้นทางรถไฟความเร็วสูง รหัส D กำหนดความเร็วเดินรถ 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง นับเป็นเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเส้นแรกที่เชื่อมนครเฉิงตูกับนครคุนหมิงโดยตรง โดยไม่ต้องตัดผ่านมณฑลอื่น

ที่ผ่านมา นครคุนหมิงมีเส้นทางรถไฟความเร็วสูง รหัส G กำหนดความเร็วเดินรถ 200 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป เชื่อมกับนครเฉิงตู โดยตัดผ่านนครกุ้ยหยางและนครฉงชิ่ง โดยขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างเส้นทางรถไฟฉงชิ่ง-คุนหมิง ซึ่งเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ก็จะมีเส้นทางรถไฟเชื่อมนครฉงชิ่งกับนครคุนหมิงโดยตรง รวมทั้งมีเส้นทางรถไฟเชื่อมนครเฉิงตูกับนครคุนหมิงโดยตรงเพิ่มอีกหนึ่งเส้นทางด้วย

ที่มา: https://mp.weixin.qq.com/s/Pq8Bh2_-7Wk1MrDXx-2b6Q

ยูนนาน คุนหมิง เฉิงตู รถไฟ

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]