เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เมืองลี่เจียงได้จัดพิธีเปิดทดลองเดินรถไฟเพื่อการท่องเที่ยว โครงการระยะที่หนึ่ง เส้นทางระหว่างเมืองโบราณลี่เจียงกับเขตท่องเที่ยวอุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก โดยเส้นทางรถไฟเพื่อการท่องเที่ยวดังกล่าวใช้งบลงทุน 3,070 ล้านหยวน มีความยาว 20.8 กิโลเมตร กำหนดความเร็วเดินรถ 70 กิโลเมตร/ชั่วโมง ประกอบด้วยสถานีรถไฟ 5 สถานี และสถานีซ่อมบำรุง 1 สถานี มีต้นทางที่เมืองโบราณลี่เจียงและสิ้นสุดปลายทางที่เขตท่องเที่ยวอุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก  ทั้งนี้ เมืองลี่เจียงจะดำเนินการทดลองเดินรถไฟโดยไม่มีผู้โดยสารเป็นระยะเวลา 3 เดือนก่อนกำหนดเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการต่อไป

โครงการเส้นทางรถไฟเพื่อการท่องเที่ยวนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาโครงข่ายขนส่งมวลชนระบบรางในเขตตัวเมืองลี่เจียงระยะทาง 100 กิโลเมตรภายในปี 2568 เพื่อเชื่อมโยงท่าอากาศยาน สถานีรถโดยสารทางไกล สถานีรถไฟ และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเข้าด้วยกัน ซึ่งนอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นการช่วยลดมลภาวะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวในเมืองลี่เจียงอีกด้วย

เมืองลี่เจียงนับเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นลำดับต้น ๆ ของมณฑลยูนนาน ปัจจุบัน การเดินทางไปท่องเที่ยวที่เมืองลี่เจียงมีความสะดวกสบายทั้งโดยทางด่วนสายคุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง ท่าอากาศยานลี่เจียง รวมถึงรถไฟความเร็วสูงคุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียงซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายเส้นทางจากเมืองลี่เจียงต่อไปยังเมืองแชงกรีล่าด้วย นอกจากนี้ ในระยะยาว รัฐบาลมณฑลยูนนานยังมีแผนการก่อสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงพลังแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Levitation: MAGLEV) ความเร็ว 350 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จากนครคุนหมิงไปยังเมืองลี่เจียงอีกด้วย

ที่มา: https://baijiahao.baidu.com/s?id=1750815653824908724&wfr=spider&for=pc

ยูนนาน รถไฟ ท่องเที่ยว ลี่เจียง

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/