Railway Rolling Stock Corporation” หรือ “CRRC” บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ขนส่งทางรางสัญชาติจีนชื่อดังที่มีผลงานการส่งออกไปทั่วโลก อาทิ รถไฟแม็กเลฟ รถไฟความเร็วสูงที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นระบบขนส่งสาธารณะภาคพื้นดินที่เร็วที่สุดในโลก ที่ได้เปิดตัวที่เมืองชิงต่าวไปเมื่อเดือนกรกฏาคม 2564

ที่ผ่านมา เมืองชิงต่าวและ CRRC มีความร่วมมืออันดีกันตลอดมา และเมื่อไม่นานมานี้ เมืองชิงต่าวได้ร่วมมือกับ CRRC อีกครั้งในการลงนามข้อตกลงกรอบความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ โครงการ “การก่อสร้างรถไฟในเมืองอัจฉริยะครบวงจรระดับโลก” เพื่อเป็นโอกาสในการดำเนินการความร่วมมือเชิงลึกในการก่อสร้างระบบขนส่งทางรางในเมือง อาทิ โครงการก่อสร้างทางรถไฟในเมืองอัจฉริยะของ Qingdao Metro สาย 15 และการฟื้นฟูรถไฟใต้ดินสาย 3 (TACS) เป็นต้น รวมทั้ง การพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ และด้านอื่น ๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอุปกรณ์ขนส่งทางรางระดับโลก ทั้งนี้ ได้ระบุเป็นการลงนามระหว่าง Qingdao Metro และ CRRCโดยมีเป้าหมายในการเข้าสู่ระดับสูงสุดของอุตสาหกรรมการขนส่งทางรางในเมือง ซึ่งสามารถช่วยยกระดับการพัฒนาของอุตสาหกรรมการขนส่งทางรางในเมืองเป็นอย่างดี รวมถึงเร่งยกระดับอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลง ทั้งยังช่วย Qingdao Metro ในการสร้างรถไฟใต้ดินระดับโลกเพื่อนำสู่การพัฒนาเมืองชั้นนำด้านการลงทุนและการก่อสร้าง

เมืองชิงต่าวมีข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ที่เอื้อต่อการพัฒนาหลายประการ อาทิ เครือข่ายการคมนาคมที่สะดวก ทั้งยังมีรากฐานอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ ลักษณะของเมืองยังเหมาะกับการทำอุตสาหกรรมรวมไปถึงรัฐบาลเมืองชิงต่าวมีการส่งเสริมการขยายและพัฒนาใน 24 ห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่สำคัญ อาทิ อุปกรณ์การขนส่งทางรางและการสร้างเมืองชั้นนำสำหรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ เป็นต้น ความร่วมมือระหว่างชิงต่าวกับ CRRC จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบโลจิสติกส์ของเมืองที่ดีอยู่แล้ว อีกทั้งจะเป็นการแสดงศักยภาพในด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมของจีนที่ไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากประเทศตะวันตกตามเป้าหมายของ CRRC ข้อได้เปรียบเหล่านี้ได้กลายเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนที่จะนำความร่วมมือฯ นี้ไปสู่จุดหมาย

 

แหล่งที่มา:

http://qingdao.chinadaily.com.cn/2022-06/15/c_787622.htm
http://www.rtai.org.cn/list/8/3934.html

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/