สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปมณฑลหูหนานเปิดเผยว่า ในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2565 ตลาดการบริโภคของมณฑลมีแนวโน้มการฟื้นตัวที่ดี โดยมียอดค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค 1.37 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.1 และสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 0.7 โดยมีจุดเด่น 3 ด้าน ได้แก่

  1. การผลักดันการบริโภคสินค้าประเภทรถยนต์และอาหาร โดยในภาพรวม ภาครัฐทั้งระดับมณฑลและระดับเมืองต่างกระตุ้นการบริโภคภายในด้วยการแจกบัตรกำนัลแก่ประชาชนเป็นระยะ รวมถึงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอย เช่น กิจกรรมเทศกาลอาหาร และงานแสดงรถยนต์ ซึ่งส่งผลให้ในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2565 การค้าปลีกรถยนต์มีมูลค่า 126,700 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 ในจำนวนนี้ มูลค่าการค้าปลีกรถยนต์พลังงานใหม่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 150 ส่วนการค้าปลีกธุรกิจอาหารและโรงแรมมีมูลค่า 21,264 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.8
  2. การกระตุ้นการบริโภคภาคกลางคืน โดยได้ออกนโยบายต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนา “เศรษฐกิจกลางคืน” (Night Economy) เช่น การรับประทานอาหารนอกบ้าน การชมวิว การชอปปิงและสังสรรค์ยามค่ำคืน ทั้งนี้ นครฉางซาได้รับเลือกให้เป็น “เมืองเศรษฐกิจกลางคืนที่มีอิทธิพลสูงที่สุด 10 อันดับแรกของจีน” ติดต่อกันสามปี ขณะเดียวกัน พื้นที่หลายแห่งของมณฑลหูหนานก็ได้รับเลือกให้เป็น “แหล่งรวมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวยามค่ำคืนระดับประเทศ” เช่น ถนนเหมยซีหูของนครฉางซา เขตท่องเที่ยวเยว่หยางโหลวของเมืองเยว่หยาง และเมืองโบราณหลิงหลิงของเมืองหย่งโจว
  3. การขยายการบริโภคการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมากมายทั้งการสนับสนุนการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ และการส่งเสริมให้คนหูหนานเที่ยวในมณฑลหูหนาน รวมถึงการออกนโยบายสิทธิพิเศษด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนมากกว่า 80 รายการ

ที่มา: https://baijiahao.baidu.com/s?id=1749616440388200912&wfr=spider&for=pc

หูหนาน ตลาด การบริโภค ฟื้นตัว

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/