เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา Shandong Port Group (SPG) Qingdao Port ประกาศข่าวดีของวงการอุตสาหกรรมการขนส่งทางน้ำของมณฑลซานตง เผยประสิทธิภาพของเครนสะพานที่ใช้ระบบอัตโนมัติของท่าเรือชิงต่าวมีประสิทธิภาพในการขนถ่ายถึง 60.18 กล่อง/ชั่วโมง และมีประสิทธิภาพในการขนถ่ายสูงสุดถึง 67.76  กล่อง/ชั่วโมง ซึ่งมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.2 นับเป็นการทำลายสถิติโลกเป็นครั้งที่ 9 ของ SPG ทำลายสถิติในครั้งที่ 8 ที่ได้สร้างสถิติไว้ที่ 52.7 กล่อง/ชั่วโมง

SPG หมายมั่นปั้นมือให้ท่าเรือแห่งนี้กลายเป็น “ท่าเรืออัจฉริยะสีเขียวชั้นนำระดับนานาชาติ” กล่าวคือ มีเป้าหมายในการสร้างท่าเรืออัจฉริยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ล้ำหน้าเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก โดยการทำลายสถิติของเครนสะพานระบบอัตโนมัติในครั้งนี้เป็นการแสดงศักยภาพของ SPG ในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีล้ำสมัยที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพสูงและประกันความมั่นคงของอุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานได้

แม้ว่าปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ประกอบกับปัจจัยแวดล้อมที่นับวันยิ่งจะทวีความซับซ้อนยิ่งขึ้น และนับเป็นแรงกดดันที่สำคัญของ SPG แต่แรงกดดันเหล่านี้ได้รับการแก้ไขโดยได้รับการประสานและการควบคุมโรคระบาด รวมไปถึงการดำเนินงานโดยอาศัยความแข็งแกร่งในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิดค้นขั้นตอนการปฏิบัติงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ 5 เดือนแรกของปี 2565 ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ปริมาณการขนส่งสินค้าของ SPG เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 เมื่อเทียบเป็นรายปี และปริมาณตู้คอนเทนเนอร์เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 เมื่อเทียบเป็นรายปี

 

แหล่งที่มา:
http://shandong.chinadaily.com.cn/2022-07/01/c_785959.htm
https://sd.dzwww.com/sdnews/202206/t20220630_10466558.htm

 

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/