นครฉางซาได้รับรางวัล “เมืองน่าลงทุนสุดฮอตของจีน” จากการประกาศผลภายในงานนิทรรศการการค้าและการลงทุนนานาชาติจีน (China International Fair for Investment and Trade: CIFIT) ระหว่างวันที่ 8-11 กันยายน 2565 ที่เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน ซึ่งจัดโดยกระทรวงพาณิชย์ของจีน

นครฉางซาสามารถคว้ารางวัลดังกล่าวได้เนื่องจากมีปัจจัยหลายด้านที่เอื้อต่อการลงทุน เช่น ความสามารถในการเพิ่มโอกาสเชิงยุทธศาสตร์ได้อย่างต่อเนื่อง ความโดดเด่นของอุตสาหกรรม การเป็นแหล่งรวมของปัจจัยที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่สะดวกสบาย และเสน่ห์ของเมืองที่เป็นเอกลักษณ์

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นครฉางซาได้ปรับปรุงระบบการจัดการการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เช่น การเพิ่มการส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการลงทุนทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ รวมถึงการปรับปรุงการคุ้มครองการลงทุนจนทำให้นครฉางซาได้รับรางวัลด้านการลงทุนมากมาย เช่น “เมืองที่นักลงทุนต่างชาติพึงพอใจเข้ามาลงทุนมากที่สุด 10 อันดับแรกของจีน” และ “เมืองที่น่าดึงดูดใจต่อการลงทุนมากที่สุดของจีน” ปัจจุบัน นครฉางชาสามารถดึงดูดการลงทุนจากบริษัทยอดเยี่ยม 500 อันดับแรกของโลก จำนวน 180 บริษัท เช่น บริษัท BASF บริษัท SEG Automotive และบริษัท Schaeffler  ทั้งนี้ ในช่วงเจ็ดเดือนแรกของปี 2565 นครฉางซาสามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศรวมมูลค่า 2,124 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2564 ร้อยละ 92.5 และมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 87.2 ของทั้งมณฑล โดยมูลค่าและอัตราการเติบโตสูงเป็นอันดับหนึ่งในบรรดาเมืองเอกภาคกลางของจีน

ที่มา: http://news.cri.cn/n/20220909/2a43f168-6372-6ea0-de08-505ae267a3bf.html

หูหนาน ฉางซา ลงทุน

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/