กรมการเงินแห่งมณฑลซานตงเปิดเผยตัวเลขงบประมาณกว่า 13,540 ล้านหยวน ซึ่งได้จัดสรรในห้วง 2 เดือนแรกของปี 2565 ให้แก่โครงการก่อสร้างและปรับปรุงทางรถไฟ สนามบิน ถนน และลำน้ำหลักของมณฑลฯ โดยมีเป้าประสงค์เพื่อยกระดับเครือข่ายการขนส่งทางน้ำ ทางบก และทางอากาศ แบบสามมิติที่ครอบคลุมของมณฑลฯ โดยสรุป ดังนี้

ทางถนน จัดสรรงบประมาณจำนวน 7.2 พันล้านหยวน สำหรับการขยายจุดที่เป็นคอขวดของถนน จำนวน 90 สาย ที่มีความยาวรวมกว่า 1,900 กิโลเมตร ตลอดจนปรับปรุงและซ่อมบำรุงถนนผ่านตัวเมือง อีกทั้ง ได้จัดสรรงบประมาณกว่า 520 ล้านหยวน เพื่อพัฒนาเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานทางรถยนต์ในเขตชนบท

ทางอากาศ จัดสรรงบประมาณ 420 ล้านหยวน เพื่อยกระดับกลุ่มสนามบินในมณฑลให้ทันสมัย โดยสนับสนุนการก่อสร้างและการดำเนินงานของสนามบินพาณิชย์จำนวน 8 แห่ง และสนามบินอเนกประสงค์จำนวน 17 แห่ง ในนครจี่หนาน เยียนไถ และเวยไห่ เป็นต้น รวมทั้ง ส่งเสริมให้กลุ่มสายการบินซานตงพัฒนาศักยภาพด้านการบินภูมิภาค ตลอดจนขีดความสามารถในการรักษาความปลอดภัยการบิน

ทางรถไฟ จัดสรรงบประมาณ 4,900 ล้านหยวนในรูปแบบพันธบัตรรัฐบาล สำหรับการเสริมสร้างความหนาแน่นของเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงในมณฑลฯ โดยการให้เงินอุดหนุนโครงการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงเส้นทางเมืองเหวยฟาง-เมืองเยียนไถ และเส้นท่างเมืองรองหลายซี (เมืองชิงต่าว)-เมืองรองหรงเฉิง (เมืองเวยไห่) ตลอดจนเร่งรัดการเปิดเส้นทางหลักเพื่อรองรับผู้โดยสารทางภาคตะวันออกและภาคเหนือของของคาบสมุทรซานตง

ทางน้ำ จัดสรรงบประมาณ 500 ล้านหยวน สำหรับการพัฒนาเครือข่ายทางน้ำ โดยการปฏิรูปคลองที่เชื่อมกรุงปักกิ่ง-เมืองหางโจว และสร้างลิฟท์เรือ (ship locks) เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของการขนส่งทางน้ำที่มีต้นทุนต่ำและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ได้ใช้งบประมาณดังกล่าวเพื่อส่งเสริมการสร้างโครงข่ายความเชื่อมโยงทางน้ำของคูคลองภายในมณฑลฯ ด้วย

 

แหล่งที่มา:

http://english.sdchina.com/show/4693197.html (วันที่ 28 มี.ค. 2565)
http://f.sdnews.com.cn/sdcj/202203/t20220323_4003679.htm (วันที่ 29 มี.ค. 2565)
http://www.gov.cn/xinwen/2022-03/24/content_5681038.htm (วันที่ 29 มี.ค. 2565)

การขนส่งแบบสามมิติซานตง

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/