ภาคโลจิสติกส์ของมณฑลซานตงส่อแววไปได้สวยภายหลังผ่านเข้าสู่ปี 2565 มาเพียง 2 เดือน โดยกระทรวงคมนาคมของจีนได้เปิดเผยสถิติล่าสุด ในห้วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2565 ปรากฏว่า ท่าเรือชิงต่าวมีปริมาณการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ถึง 3.72 ล้าน TEU เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นับเป็นการสร้างสถิติใหม่ของจีน

ท่าเรือชิงต่าวเป็นท่าเรืออัตโนมัติแห่งแรกในทวีปเอเชีย ที่ผ่านมาสามารถขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์เฉลี่ย 44.6 ตู้ ต่อชั่วโมง ต่อเครื่อง นับว่าเร็วกว่าท่าเรือประเภทเดียวกันในโลกร้อยละ 50 และในเดือนมีนาคม 2565 มีอัตราการขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์สูงถึง 52.7 ตู้ต่อชั่วโมง ซึ่งสร้างสถิติใหม่ของโลก โดยใช้เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจน เทคโนโลยี 5G และแพลตฟอร์ม 3 มิติ ในการควบคุม

โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วโลกมีความซับซ้อนมากขึ้น ท่าเรือชิงต่าวในฐานะหนึ่งในท่าเรือหลักที่เป็นสะพานเชื่อมของการเปิดกว้างสู่โลกภายนอกของจีน จึงมีเป้าหมายสร้างความมั่นใจว่า การขนส่งระหว่างประเทศจะยังคงดำเนินไปโดยสอดคล้องกับนโยบาย Zero-Covid ของจีน ในการนี้ Shandong Port Group ซึ่งเป็นบริษัทผู้บริหารท่าเรือชิงต่าว ได้เปิดเผยแผนการดำเนินการในห้วงการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ว่า ท่าเรือชิงต่าวจะเพิ่มความพยายามในการจัดมาตรการด้านสุขอนามัยที่เข้มข้นและเหมาะสมเพื่อควบคุมสถานการณ์ อีกทั้งจะปรับปรุงการบริหารจัดการภายในท่าเรือให้สอดคล้องกับปัจจัยขับเคลื่อนทางการตลาดใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพื่อรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมหลักและห่วงโซ่อุปทาน อันเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคงและการพัฒนาทางเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

อนึ่ง สินค้าที่เข้าและออกจากท่าเรือชิงต่าวมีทั้งสินค้าที่มีปริมาณการขนส่งขนาดใหญ่ เช่น น้ำมันดิบ แร่เหล็ก ยาง และเมล็ดพืช ตลอดจนสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เช่น เครื่องจักรและอุปกรณ์ รถยนต์และเครื่องใช้ภายในบ้าน รวมถึง ผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น เนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ และผลไม้ ซึ่งเสถียรภาพของการนำเข้าและส่งออกสินค้าเหล่านี้ไม่เพียงแต่ส่งผลโดยตรงต่อการรักษาความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศภายหลังการระบาดอีกด้วย

 

แหล่งที่มา:

http://qingdao.chinadaily.com.cn/2022-03/21/c_726999.htm (วันที่ 23 มี.ค. 2565)
https://m.thepaper.cn/baijiahao_17190287 (วันที่ 23 มี.ค. 2565)

 

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/