เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 เครื่องบินอเนกประสงค์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันลำแรกของจีนประสบความสำเร็จทดสอบการบินเป็นครั้งแรกที่ท่าอากาศยานหลูซง เมืองจูโจว มณฑลหูหนาน และเตรียมพร้อมจะเปิดตลาดภายในจีน  ทั้งนี้ เครื่องบินระบบไฮบริดดังกล่าวเป็นเครื่องบินเล็กขนาดสองที่นั่งแบบเครื่องยนต์เดี่ยวรุ่นแรกที่ผ่านการรับรองและได้รับใบสำคัญสมควรเดินอากาศจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติจีน

เครื่องบินรุ่นนี้ได้รับการพัฒนาโดยมีเครื่องบินเล็ก รุ่น SA60L ของบริษัท Sunward Technology เป็นต้นแบบ และใช้เวลาประมาณ 2 ปี โดยเป็นความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ สถาบันพัฒนาเครื่องยนต์อากาศยานสาขาเมืองจูโจวภายใต้สังกัด Aero Engine Corporation of China (AECC) ซึ่งเป็นสถาบันชั้นนำด้านการวิจัยและพัฒนาด้านเครื่องยนต์อากาศยานโดยเฉพาะ บริษัท Hunan Sunward Technology จำกัด บริษัท AECC South Industry จำกัด และมหาวิทยาลัยเซียงถาน เป็นต้น

สำหรับความโดดเด่นของเครื่องบินไฮบริดรุ่นนี้ ได้แก่ การใช้พลังงานระบบไฮบริดและขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์กังหันก๊าซ (Gas Turbine Engine) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสามารถลดการใช้เชื้อเพลิงร้อยละ 50-70 และลดการปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ได้ถึงร้อยละ 80 นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องบินที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์สันดาปภายในทั่วไปแล้ว เครื่องบินรุ่นนี้มีเสียงรบกวนน้อยกว่าและแรงขับเคลื่อนที่เร็วขึ้น นับเป็นความก้าวหน้าในการพัฒนาเครื่องบินระบบไฮบริดของจีนเพื่อบรรลุเป้าหมาย “การบินสีเขียว”

ที่มา: https://www.163.com/dy/article/H2BIMRJO0550HHWE.html

หูหนาน เครื่องบิน ไฮบริด

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/