ปี 2564 นครฉางซาขนส่งสินค้าไปยุโรปด้วยรถไฟรวม 1,030 ขบวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 94.34 ปริมาณสินค้า 680,300 ตัน รวมมูลค่า 2,769 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงติดอันดับต้น ๆ ของจีน และนับเป็นปีแรกของการใช้รถไฟขนส่งสินค้าจากนครฉางซาไปยุโรปที่มีจำนวนมากกว่า 1,000 ขบวน สูงเป็นประวัติการณ์และเร็วกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

ขณะเดียวกัน ในช่วงวันที่ 1 มกราคม-16 กุมภาพันธ์ 2565 สถานีรถไฟนครฉางซาเหนือได้ขนส่งสินค้าไปยุโรปแล้ว 75 ขบวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.4 ส่วนฝั่งขากลับขนส่งสินค้าจากยุโรปมานครฉางซา 38 ขบวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 216.7 ปริมาณสินค้ารวมกว่า 2,400 ตู้คอนเทนเนอร์ มูลค่าสินค้าประมาณ 288 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 20 ถือเป็นการเร่งความเร็วของอัตราการขยายตัวตั้งแต่ต้นปี 2565

การเดินรถไฟไปยุโรปของนครฉางซาในช่วงสองปีที่ผ่านมา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันผลักดันให้รถไฟมีบทบาทเป็นช่องทางการคมนาคมขนส่งที่สำคัญของมณฑล โดยในปี 2564 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดรถไฟขบวนพิเศษเพื่อขนส่งสินค้าให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตของมณฑลหูหนานโดยเฉพาะ เช่น บริษัท Sany บริษัท Zoomlion และบริษัท Geely รวมจำนวน 90 ขบวน ส่วนในช่วงต้นปี 2565 ซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาวของจีน หลายสถานที่ในนครฉางซามีอากาศหนาวจัดและหิมะตก ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างให้ความสำคัญกับการเดินรถไฟขนส่งสินค้ามากขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถเดินรถได้เป็นปกติตามตารางที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อตอบสนองปริมาณความต้องการสินค้าในช่วงวันหยุดเทศกาลตรุษจีน (วันที่ 31 มกราคม-6 กุมภาพันธ์ 2565) นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับวิธีการขนส่งสินค้าที่ยังคงใช้มาตรการเข้มงวดตลอดการเดินทางโดยไม่ให้เกิดการสัมผัสกันเพื่อป้องกันผลกระทบจากโรคโควิด-19 โดยในขณะนี้รถไฟฝั่งขากลับส่วนใหญ่จะเข้าทางด่านที่เป็นพื้นที่ความเสี่ยงต่ำ เช่น ด่านหม่านโจวหลี่ของเขตฯ มองโกเลียใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของด่านรถไฟจะเปิดให้บริการตามปกติและมีความปลอดภัย

ปัจจุบัน ปริมาณการเดินรถไฟเพื่อขนส่งสินค้าระหว่างนครฉางซากับยุโรปเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยนครฉางซามีขบวนเดินรถกว่า 10 เส้นทางเชื่อมต่อไปยุโรป เอเชียกลาง และตะวันออกกลาง เช่น มอสโก (ประเทศรัสเซีย) มินสก์ (ประเทศเบลารุส) Malaszewicze (ประเทศโปแลนด์) บูดาเปสต์ (ประเทศฮังการี) ฮัมบูร์ก (ประเทศเยอรมนี) ทาชเคนต์ (ประเทศอุซเบกิสถาน) อัลมาตี (ประเทศคาซัคสถาน) และฝั่งขากลับเดินทางมาจากฮัมบูร์ก บูดาเปสต์ และมอสโก เป็นต้น รวมถึงมีตารางเดินรถที่กำหนดแน่นอนสัปดาห์ละ 30-35 ขบวน ในจำนวนนี้ เส้นทางเดินรถไปมินสก์ถือเป็นเส้นทางยอดนิยมและครองสัดส่วนอันดับหนึ่งของจีนหรือเกือบร้อยละ 60 ของตลาดทั้งประเทศ

ที่มา: https://baijiahao.baidu.com/s?id=1724575559738588052&wfr=spider&for=pc
http://hn.news.cn/2022-03/03/c_1128432476.htm

หูหนาน ฉางซา รถไฟ ขนส่ง สินค้า

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/