กรมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ มณฑลเจียงซีเผยว่า ในปี 2564 อุตสาหกรรมหลักของมณฑลเจียงซีเติบโตอย่างต่อเนื่อง อาทิ อุตสาหกรรมโลหะ (ประเภทไม่มีส่วนประกอบของเหล็ก) สร้างรายได้เกิน 7 แสนล้านหยวน อุตสาหกรรมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สร้างรายได้กว่า 6 แสนล้านหยวน อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างและเหล็กกล้าสร้างรายได้กว่า 3 แสนล้านหยวน อุตสาหกรรมอาหารสร้างรายได้กว่า 2 แสนล้านหยวน และอุตสาหกรรมสิ่งทอ ยานยนต์ การแพทย์ การบิน และพลังงานใหม่สร้างรายได้เกิน 1 แสนล้านหยวน รวมมีรายได้จากอุตสาหกรรมหลักสูงกว่า 4 ล้านล้านหยวน สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 20 ล้านหยวนต่อปี

ในปี 2564 บริษัทที่มีมูลค่าการผลิตสูงกว่า 1 แสนล้านหยวน ได้แก่ บริษัท Jiangxi Copper Corporation Limited เป็นผู้ผลิตทองแดงที่ใหญ่ที่สุดในจีนและเป็นแหล่งวัตถุดิบเคมีกำมะถันที่สำคัญของจีน บริษัท Jiangling Motors Group Co., Ltd. ผู้นำร่องการผลิตยานยนต์รายใหญ่ของจีน และบริษัท Xinyu Iron & Steel Group Co., Ltd. ผู้นำร่องการผลิตเหล็กและเหล็กกล้าแข็งแกร่งเป็นอันดับต้น ๆ ของจีน และในปีเดียวกัน มณฑลเจียงซีได้ดึงดูดโครงการลงทุนด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญ อาทิ (1) การก่อสร้างฐานการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียม 100GWh ของบริษัท Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL) (2) โครงการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมพลังงานใหม่ของบริษัท Guoxuan High-Tech Co.,Ltd. ผู้ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนรายใหญ่ของจีน ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครเหอเฟย มณฑลอานฮุย และโครงการลงทุนอุตสาหกรรมอื่น ๆ กว่า 2,000 โครงการ

ในปี 2565 มณฑลเจียงซีตั้งเป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและคาร์บอนต่ำ พร้อมส่งเสริมการขยายห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแกร่งและลึกซึ้งยิ่งขึ้น รวมทั้งพัฒนาฐานอุตสาหกรรมขั้นสูงและพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมเกิดใหม่ และตั้งเป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมหลัก อาทิ อุตสาหกรรมโลหะให้มีมูลค่ากว่า 8 แสนล้านหยวน และอุตสาหกรรมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กว่า 7 แสนล้านหยวน รวมทั้งสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งใหม่กว่า 100 แห่ง การสร้างฐานอุตสาหกรรม Internet of Things ที่มีมูลค่าการผลิตเกิน 2 แสนล้านหยวน และพัฒนาอุตสาหกรรม VR ให้มีมูลค่าการผลิตเกิน 8 หมื่นล้านหยวน

แหล่งอ้างอิง https://ce.jxcn.cn/system/2022/01/07/019501935.shtml

https://ce.jxcn.cn/system/2022/01/11/019505333_01.shtml

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/