เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2565 มณฑลเจียงซีเปิดเส้นทางรถไฟสินค้าสายจิ่วเจียง – เวียงจันทน์ ซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟสายที่สองระหว่างมณฑลเจียงซี- สปป.ลาว ต่อจากสายก้านโจว– เวียงจันทน์ โดยรถไฟขบวนแรกบรรทุกสินค้า 50 ตู้มาตรฐานรวม 4.42 ล้านตัน มูลค่าสินค้า 6.36 ล้านหยวน ออกจากสถานีรถไฟจิ่วเจียงใต้ มณฑลเจียงซี ผ่านท่าบ่อหานของเมืองสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน โดยใช้เวลา 5 วันเดินทางถึงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ทั้งนี้ รถไฟสายจิ่วเจียง – เวียงจันทน์ ช่วยลดค่าขนส่งได้ร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับวิธีการขนส่งแบบเดิมโดยรถยนต์

ศุลกากรนครหนานชางเผยว่า การเปิดเส้นทางรถไฟสินค้าสายจิ่วเจียง – เวียงจันทน์จะช่วยส่งเสริมการส่งออกสินค้าจากมณฑลเจียซีไปยัง สปป.ลาว และนำเข้าสินค้าต่าง ๆ จาก สปป.ลาว มากขึ้น โดยเฉพาะผลไม้ อาทิ กล้วยหอม ทุเรียน และผลไม้อื่น ๆ ทั้งนี้ เมืองจิ่วเจียงมีความได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์ โดยได้รับการขนานนามว่าเป็น “ประตูเหนือของเจียงซี” ตั้งอยู่ที่จุดบรรจบของพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจแม่น้ำแยงซีและพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจของทางรถไฟปักกิ่ง – เกาลูน (Beijing-Kowloon Railway) และเป็นเมืองท่าสำคัญของพื้นที่ตอนกลางของแม่น้ำแยงซี รวมทั้งยังเป็น 1 ใน 5 เมืองริมฝั่งแม่น้ำแยงซีที่เปิดกว้างสู่ภายนอก

แหล่งอ้างอิง http://www.jx.chinanews.com.cn/news/2022/0126/59864.html

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/