ในปี 2564 อุตสาหกรรมเซรามิกและวัสดุหินของอำเภอหนานอานมีมูลค่าการผลิตรวม 1.12 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.2 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า คิดเป็นร้อยละ 80 ของมูลค่า GDP ทั้งอำเภอหนานอาน โดยเฉพาะตำบลสุยเทา มีผู้ประกอบการเซรามิกและวัสดุหินขนาดเล็กและขนาดกลางกว่า 1,000 แห่ง โดยในปี 2564 อำเภอหนานอานมีบริษัทติด 10 อันดับแรกของบริษัทที่มีความแข็งแกร่งด้านการผลิตวัสดุหิน ซึ่งประกาศโดยสมาคมอุตสาหกรรมวัสดุหินแห่งประเทศจีน รวม 9 บริษัท ได้แก่ บริษัท Kangli Stone Group จำกัด / บริษัท Universal Marble & Granite จำกัด / บริษัท Xishi Group Development จำกัด / บริษัท Fujian Huahui Stone Industry จำกัด / บริษัท Fujian Dongsheng Stone Industry จำกัด / บริษัท Fujian Pengxiang Industrial จำกัด / บริษัท Yingliang Group จำกัด / บริษัท Fujian Xinpengfei Industrial Development จำกัด / บริษัท Nanxing Marble จำกัด นอกจากนั้น ยังได้ดึงดูดการลงทุนจากบริษัทหินและเซรามิกชั้นนำจากเมืองใหญ่และมณฑลอื่น ๆ อาทิ มณฑลกวางตุ้ง นครเทียนจิน มณฑลเหอเป่ย และนครเซี่ยงไฮ้ เช่น บริษัท Dong Peng International จำกัด เป็นต้น

ปัจจุบัน อำเภอหนานอาน เมืองเฉวียนโจว มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิกและวัสดุหินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยเร่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปเศษหินที่เหลือใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิกและวัสดุหินอย่างยั่งยืน เช่น บริษัท Fujian Pengxiang Industrial จำกัด ผู้นำร่องการผลิตเซรามิกและวัสดุหินที่ใหญ่ที่สุดของอำเภอหนานอาน นำเศษหินที่ใช้แล้วมากถึง 60 ล้านตันต่อปี มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย อาทิ หินควอทซ์และหินเทอร์ราซโซ (Terrazzo) นอกจากนี้ ยังมีการขยายสายการผลิตสู่การแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ประกอบกับการนำเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อเพิ่มมูลค่าและประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์อีกด้วย

แหล่งอ้างอิง http://fj.people.com.cn/n2/2022/0117/c181466-35097954.html

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/