ในช่วงเดือน ม.ค. – ต.ค. ของปี 2564 การส่งออกอาหารสำเร็จรูปของอำเภอสือซือ เมืองเฉวียนโจว มณฑลฝูเจี้ยน มีมูลค่า 391 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดกว่าร้อยละ 802.91 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีปัจจัยสำคัญ คือ นโยบายของอำเภอสือซือในการส่งเสริมการส่งออกอาหารสำเร็จรูป โดยมีการสร้างแพลตฟอร์มสำหรับส่งออกอาหารสำเร็จรูป ซึ่งช่วยลดค่าธรรมเนียมพิธีการศุลกากร และอำนวยความสะดวกด้านการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกอาหาร รวมถึงปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมธุรกิจผลิตอาหารของ SMEs

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมอาหารเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมดั้งเดิมของอำเภอสือซือและมีการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหาร  ไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะฟิลิปปินส์ เวียดนาม ไทย กัมพูชา และภูมิภาคอื่น ๆ โดยฐานผู้บริโภคหลัก คือ กลุ่มผู้ประกอบการชาวจีนโพ้นทะเลที่เปิดซุปเปอร์มาร์เก็ตและประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดเลี้ยง

ปัจจุบัน รัฐบาลอำเภอสือซือเร่งส่งเสริมการพัฒนาอำเภอสือซือเป็นเมืองแห่งอาหารของจีน โดยมีการบูรณาการแพลตฟอร์มการค้าทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์สำหรับการค้าส่งและขายปลีก และการส่งออกและนำเข้าอาหารสำเร็จรูปร่วมกับเมืองต่าง ๆ ในมณฑลฝูเจี้ยน อาทิ เมืองเซี่ยเหมิน เฉวียนโจว จางโจว หลงเหยียน

แหล่งอ้างอิง http://www.mnw.cn/shishi/news/2559488.html

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/