เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2564 กรมพาณิชย์มณฑลฝูเจี้ยนคาดการณ์ว่า มูลค่าการส่งออกของมณฑลฝูเจี้ยนในปี 2564 จะสูงกว่า 1 ล้านล้านหยวน โดยมีปัจจัยส่งเสริมจากการพัฒนาเขตการค้าเสรีนำร่องและเส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21 รวมทั้งนโยบายส่งเสริมการค้ากับตลาดใหม่ อาทิ รัสเซีย ประเทศในทวีปแอฟริกา อเมริกาใต้ และโอเชียเนีย ควบคู่กับการส่งเสริมการค้ากับคู่ค้าดั้งเดิม อาทิ อาเซียน สหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น โดยสัดส่วนของการค้าของมณฑลฝูเจี้ยนกับประเทศในกลุ่มตลาดใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากร้อยละ 17.0 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 20.8  ในปี 2563 และสัดส่วนการค้ากับประเทศในกลุ่ม BRI เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 31.7 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 34.7 ในปี 2563

นอกจากนั้น อีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการค้ากับต่างประเทศ โดยมณฑล  ฝูเจี้ยนอยู่ระหว่างการสร้างเมืองนำร่องสำหรับอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนแบบครบวงจรระดับประเทศรวม 6 แห่งในเมืองต่าง ๆ อาทิ นครฝูโจว เมืองเซี่ยเหมิน และเมืองเฉวียนโจว และได้ดำเนินการก่อสร้างโกดังสินค้าในต่างประเทศแล้วกว่า 100 แห่งในกว่า 20 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก ส่งผลให้มณฑลฝูเจี้ยนกลายเป็น 1 ใน 3 ของฐานการผลิตสินค้าออนไลน์ที่สำคัญของจีน โดยปี 2563 ยอดขายอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนของมณฑลฝูเจี้ยนสูงถึง 2.49 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้น 22 เท่า

แหล่งอ้างอิง http://www.fj.chinanews.com.cn/news/fj_zxsj/2021/2021-12-08/494217.html

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/