ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2564 การลงทุนจริงจากต่างประเทศในมณฑลฝูเจี้ยนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลค่ากว่า 3.36 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.4 คิดเป็นร้อยละ 3.23 ของการลงทุนจากต่างประเทศในจีนทั้งหมด โดยมณฑลฝูเจี้ยนได้ดึงดูดการลงทุนของวิสาหกิจรายใหญ่กว่า 70 บริษัท รวมมูลค่าการลงทุนจริงมากกว่า 100 ล้านหยวน คิดเป็นร้อยละ 78.3 ของมูลค่าการลงทุนจริงจากต่างประเทศทั้งหมดในมณฑลฝูเจี้ยน โครงการลงทุนดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น อุตสาหกรรมการวิจัยและพัฒนา และการออกแบบ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 691.4) อุปกรณ์ทางการแพทย์ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 173.2) อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เพิ่มขึ้นร้อยละ 65.4) และอุตสาหกรรมบริการข้อมูล (เพิ่มขึ้นร้อยละ 65.2) ในจำนวนนี้ มีวิสาหกิจที่มีมูลค่าการลงทุนจริงมากกว่า 500 ล้านหยวนทั้งหมด 16 แห่ง อาทิ บริษัท Nippon Electric Glass จำกัด (วิสาหกิจญี่ปุ่นที่ผลิตจอภาพขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก) บริษัท Grand Pacific Petrochemical Corporation (วิสาหกิจทุนไต้หวันในสาขาการวิจัยและผลิตปิโตรเคมี)

ทั้งนี้ ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2564 มณฑลฝูเจี้ยนมีการลงทุนจริงจากประเทศในกลุ่ม BRI เพิ่มขึ้นร้อยละ 41.3 การลงทุนจากอาเซียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.4 และจากสมาชิกประเทศ RCEP เพิ่มขึ้นร้อยละ 130.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

แหล่งอ้างอิงhttps://swt.fujian.gov.cn/xxgk/jgzn/jgcs/wzglc/tjsj/202112/t20211221_5797299.htm

https://swt.fujian.gov.cn/xxgk/jgzn/jgcs/wzglc/tjsj/202112/t20211221_5797300.htm

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/