เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 บริษัท CloudMinds จำกัด บริษัท Huanya Digital Medical Treatment System จำกัด บริษัท Siming Jianshe จำกัด และบริษัท Xiamen Guomao Health Technology จำกัด ซึ่งร่วมกันก่อตั้งบริษัท Xiamen City Yunnao Intelligent Technology จำกัด ภายในเขตพัฒนาอุตสาหกรรมไฮเทค Torch เมืองเซี่ยเหมิน (Xiamen Torch High-Tech Industrial Development Zone) ได้เปิดตัวโครงการ “Xiamen Cloud Brain” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มคลาวด์ขนาดใหญ่เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับระบบการควบคุม ปฏิบัติการ และการให้บริการต่าง ๆ ของเมืองเซี่ยเหมินผ่านระบบคลาวด์ อันจะช่วยพัฒนาให้เมืองเซี่ยเหมินก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น การจัดตั้งแพลตฟอร์ม Xiamen Cloud Brain ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและหุ่นยนต์อัจฉริยะ รวมทั้งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเมืองเซี่ยเหมินด้วย

แหล่งอ้างอิง http://www.mnw.cn/xiamen/news/2567700.html

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/