เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น. ขบวนรถไฟขนส่งสินค้าจีน-ลาว ซึ่งบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็น (reefer container) จำนวน 21 ตู้ บรรจุสินค้าเกษตรของมณฑลยูนนาน ได้เดินทางออกจากสถานีรถไฟขนส่งสินค้าเหยียนเหอในเมืองยวี่ซีไปยังนครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว นับเป็นขบวนรถไฟขนส่งสินค้า “ยวี่ซี-เวียงจันทน์” ขบวนแรก และยังเป็นการเปิดเส้นทางขนส่งสินค้าเกษตรแบบควบคุมอุณหภูมิระบบรางข้ามแดนโดยตรงระหว่างเมืองยวี่ซีซึ่งเป็นแหล่งปลูกผักเพื่อการส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลยูนนานกับนครหลวงเวียงจันทน์ของ สปป. ลาว

ทั้งนี้ ขบวนรถไฟตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็นจำนวน 21 ตู้ดังกล่าว แบ่งเป็นสินค้าผักสดจำนวน 9 ชนิด รวม 20 ตู้ เช่น ผักกาดขาว กะหล่ำปลี บรอกโคลี่ และกะหล่ำดอก รวมถึงสินค้าดอกไม้สดจำนวน 9 ชนิด รวม 1 ตู้ เช่น คาร์เนชั่น กุหลาบ ลิลลี่ และไลเซนทรัส ซึ่งรวบรวมจากผู้ประกอบการในพื้นที่จำนวน 11 ราย น้ำหนักรวมกว่า 300 ตัน และมีมูลค่ากว่า 1.3 ล้านหยวน

สำหรับเมืองยวี่ซีนั้นตั้งอยู่ตอนกลางของมณฑลยูนนาน ห่างจากนครคุนหมิงไปทางทิศใต้ประมาณ 80 กิโลเมตร โดยตั้งอยู่บนแนวเส้นทางรถไฟจีน-ลาว และเส้นทางรถไฟจีน-เวียดนาม นอกจากอุตสาหกรรมยาสูบ การท่องเที่ยว และแร่ธาตุแล้ว ภาคการเกษตรก็ยังเป็นแหล่งรายได้หลักของเมืองยวี่ซี จนได้รับฉายาว่า “ผักจากภาคใต้ ส่งไปภาคเหนือ” และ “ผักจากภาคตะวันตก ส่งไปภาคตะวันออก” รวมทั้งยังส่งออกไปยังต่างประเทศด้วย โดยในปี 2563 เมืองยวี่ซีส่งออกสินค้าเกษตรมูลค่า 3,150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60.4 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรทั้งหมดของมณฑลยูนนาน โดยกว่าร้อยละ 90 เป็นการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ลาว เวียดนาม ไทย และเมียนมา

ในภาพรวม การเปิดใช้ขบวนรถไฟขนส่งสินค้าจีน-ลาวโดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็น นับเป็นการเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการขนส่ง อีกทั้งยังรักษาคุณภาพและความสดของสินค้าเกษตร โดยขบวนรถไฟขนส่งสินค้าจากเมืองยวี่ซีถึงนครหลวงเวียงจันทน์ใช้เวลาเดินทางเพียง 18 ชั่วโมง หากไม่รวมระยะเวลาตรวจปล่อยของศุลกากร และยังสามารถใช้รถบรรทุกขนส่งต่อไปยังประเทศไทยได้ ซึ่งใช้ระยะเวลาขนส่งทั้งกระบวนการเพียง 68 ชั่วโมง ซึ่งนอกจากจะช่วยลดระยะเวลาการขนส่งเมื่อเปรียบเทียบกับการขนส่งทางถนนตลอดเส้นทางกว่า 76 ชั่วโมงแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนการขนส่งต่อตู้ประมาณร้อยละ 30

ที่มา: http://yn.yunnan.cn/system/2021/12/27/031841652.shtml

ยูนนาน รถไฟ จีน ลาว

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/