เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 บริษัท Contemporary Amperex Technology จำกัด (CATL) ผู้ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ของจีน ซึ่งมีลูกค้าสำคัญ เช่น Tesla, BMW, Volkswagen และ Mercedes-Benz รวมถึงบริษัท Hunan Zhongke Electric จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจด้านโลหะและแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีชื่อเสียงของจีน ต่างจัดพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างโรงงานแบตเตอรี่สองแห่งในเขตเมืองใหม่กุ้ยอัน มณฑลกุ้ยโจว นับเป็นการส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ของมณฑลกุ้ยโจวให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

สำหรับบริษัท CATL ได้วางศิลาฤกษ์ก่อสร้างโรงงานแบตเตอรี่ขนาดกำลังการผลิตปีละ 60 GWh บนพื้นที่ 1,435 หมู่ (ประมาณ 598 ไร่) โดยแบ่งการก่อสร้างเป็น 2 ระยะ ในระยะแรกจะใช้พื้นที่ 885 หมู่ (ประมาณ 369 ไร่) ซึ่งจะประกอบไปด้วย โรงงานผลิตแบตเตอรี่ขนาดกำลังการผลิตปีละ 30 GWh อาคารสำนักงาน และพื้นที่ใช้สอยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน เช่น ศูนย์กิจกรรม ห้องพยาบาล โรงยิม และซุปเปอร์มาร์เก็ต รวมมูลค่าการลงทุนประมาณ 7,000 ล้านหยวน โครงการดังกล่าวถือเป็นหนึ่งใน 5 โครงการที่บริษัท CATL วางแผนลงทุนในมณฑลกุ้ยโจวหลังจากได้ลงนามสัญญากับรัฐบาลมณฑลกุ้ยโจวไปเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 โดยทั้ง 5 โครงการ อาทิ โครงการผลิตวัสดุเพื่อทำแบตเตอรี่ และโครงการรีไซเคิลแบตเตอรี่ คาดว่าจะมีมูลค่ารวม 16,000 ล้านหยวน

ขณะที่ในส่วนของบริษัท Hunan Zhongke Electric จำกัด จะก่อสร้างโรงงานผลิตวัสดุของขั้วแอโนดที่ใช้ในแบตเตอรี่ลิเทียมบนพื้นที่ 600 หมู่ (ประมาณ 250 ไร่) ซึ่งประกอบด้วย โรงงานที่มีมูลค่าการผลิตไม่ต่ำกว่าปีละ 3,500 ล้านหยวน และพื้นที่ใช้สอยอื่น ๆ เช่น อาคารสำนักงาน ห้องวิจัยและพัฒนา คลังสินค้า และหอพักพนักงาน รวมมูลค่าการลงทุนประมาณ 2,500 ล้านหยวน และหากโครงการเสร็จสมบูรณ์คาดว่าจะก่อให้เกิดการสร้างงานมากกว่า 1,600 ตำแหน่ง

อนึ่ง เขตเมืองใหม่กุ้ยอันเป็นเขตเมืองใหม่ระดับประเทศของจีนที่คณะรัฐมนตรีจีนอนุมัติให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 นับเป็นเขตเมืองใหม่ระดับประเทศลำดับที่ 8 จาก 19 แห่งในปัจจุบันของจีน ตั้งอยู่ในพื้นที่ตอนกลางของมณฑลกุ้ยโจวระหว่างนครกุ้ยหยางกับเมืองอานซุ่น โดยมุ่งดึงดูดการลงทุนของอุตสาหกรรมที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับสูง เช่น บิ๊กดาต้า พลังงานใหม่ วัสดุใหม่ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และการผลิตอุปกรณ์ระดับสูง  ทั้งนี้ ในช่วงวันที่ 1 มกราคม-22 ธันวาคม 2564 เขตเมืองใหม่กุ้ยอันดึงดูดการลงทุนไปแล้ว 30,156 ล้านหยวน และบรรลุเป้าหมายรายปีที่กำหนดไว้

ที่มา: https://baijiahao.baidu.com/s?id=1720025125126600444&wfr=spider&for=pc

กุ้ยโจว แบตเตอรี่ ลิเธียม พลังงาน

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/