เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เขตหยุนซี เมืองเยว่หยาง เปิดตัวปั๊มไฮโดรเจนแบบผสมผสานที่ให้บริการครบวงจร โดยลูกค้าสามารถใช้บริการได้ทั้งการเติมไฮโดรเจน การเติมน้ำมัน และร้านสะดวกซื้อในที่เดียวกัน และยังถือเป็นการเปิดตัว “ปั๊มไฮโดรเจนลูกผสม” ของมณฑลหูหนานเป็นครั้งแรก

ปั๊มดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือระหว่างบริษัท Sinopec Sales สาขาเมืองเยว่หยาง และเครือบริษัท Hunan Lingang Development and Investment Group มีพื้นที่ทั้งหมด 6,838 ตารางเมตร ภายในปั๊มมีตู้จ่ายไฮโดรเจน 4 เครื่อง และตู้จ่ายน้ำมันแบบสองหัวจ่าย 4 เครื่อง พร้อมกับระบบสัญญาณเตือนภัย ปัจจุบัน ความสามารถในการเติมเชื้อเพลิงไฮโดรเจนอยู่ที่วันละ 500 กิโลกรัม ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการสำหรับการเติมเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของรถโดยสารและยานพาหนะ
เพื่อการขนส่ง อย่างไรก็ตาม ทางปั๊มมีแผนก่อสร้างปั๊มไฮโดรเจนเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของยานพาหนะที่ใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจน โดยโครงการที่สองจะเพิ่มกำลังการเติมเชื้อเพลิงไฮโดรเจนเป็นวันละ 1,000 กิโลกรัม

ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ เมืองเยว่หยางได้พัฒนาการประยุกต์ใช้พลังงานไฮโดรเจนมาอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อเดือนตุลาคม 2563 คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปเมืองเยว่หยางได้ประกาศ “แผนพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานไฮโดรเจนและการก่อสร้างเมืองพลังงานไฮโดรเจนของเมืองเยว่หยาง” เพื่อมุ่งเน้นการสร้างเมืองพลังงานไฮโดรเจนที่มีลักษณะเฉพาะของจีนและความสามารถในการแข่งขันทางตลาด รวมถึงการจัดประชุมส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานไฮโดรเจน นอกจากนี้ เมืองเยว่หยางยังได้จัดซื้อรถโดยสารระบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฮโดรเจนจำนวนหนึ่งเพื่อให้บริการประชาชน ขณะเดียวกัน “ปั๊มไฮโดรเจนลูกผสม” แห่งที่สองของเมืองเยว่หยางก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างอีกด้วย

ที่มา: https://xw.qq.com/amphtml/20211227A098EG00

หูหนาน ไฮโดรเจน ปั๊มน้ำมัน พลังงาน

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/