เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เมล็ดชา “ไถฉา” จากอำเภอสือเชียน มณฑลกุ้ยโจว ที่ส่งขึ้นไปโคจรในอวกาศด้วยยานอวกาศเสินโจว-12 เป็นเวลา 90 วัน ได้ผ่านการส่งมอบให้กับสถาบันวิจัยใบชาภายใต้สังกัดสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรมณฑลฝูเจี้ยนเรียบร้อยแล้ว โดยสถาบันวิจัยใบชาจะศึกษาและพัฒนาสายพันธุ์เพื่อให้ได้เมล็ดพืชกลายพันธุ์ที่มีคุณภาพดีกว่าเดิม นับเป็นการปรับปรุงคุณภาพชาของมณฑล ยกระดับการแข่งขันทางการตลาด และมุ่งสู่การเกษตรแห่งอนาคต

สำหรับ “เมล็ดชาอวกาศ” ดังกล่าวได้รับการส่งขึนสู่วงโคจรพร้อมกับยานอวกาศเสินโจว-12 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 จากศูนย์ปล่อยดาวเทียมจิ่วเฉวียน โดยยานดังกล่าวขนส่งนักบินอวกาศไปปฏิบัติหน้าที่บนสถานีอวกาศนาน 3 เดือน
ก่อนกลับสู่พื้นโลกสำเร็จเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 ซึ่งหลังจากนั้นอีก 3 เดือน ได้มีการส่ง “เมล็ดชาอวกาศ” ข้างต้นจำนวน 2 เมล็ด น้ำหนักรวม 2.7 กรัม ในถุงปิดผนึกไปยังสถาบันวิจัยใบชา

ไถฉาถือเป็นชาขึ้นชื่อหนึ่งในสามชนิดของมณฑลกุ้ยโจว โดยคนทั่วไปเรียกชาชนิดนี้ว่า “ไถฉา” ซึ่งแปลว่า ชาตะไคร่น้ำ เนื่องจากยอดอ่อนของใบชามีความอ่อนและนุ่มคล้ายกับตะไคร่น้ำ หรือในบางครั้งหากยอดอ่อนของใบชาเปลี่ยนเป็นสีแดงและสีม่วงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นก็จะเรียกว่า ชาตะไคร่น้ำสีม่วง หรือ “ไถจื่อฉา” โดยชาชนิดนี้อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระหรือแอนโธไซยานิน (Anthocyanin) ปัจจุบัน ไถฉากลายเป็นอุตสาหกรรมหลักที่เพิ่มรายได้ให้กับคนท้องถิ่นของมณฑลกุ้ยโจว และได้รับการขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของอำเภอสือเชียน เมืองถงเหริน โดยอำเภอสือเชียนมีพื้นที่เพาะปลูกชา 385,200 หมู่ (ประมาณ 160,500 ไร่) สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร 116,000 คน

ที่มา: https://new.qq.com/omn/20211219/20211219A096MO00.html

กุ้ยโจว ชา อวกาศ

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/