เมื่อเร็ว ๆ นี้ CCID Consulting ซึ่งเป็นหน่วยงานให้คำปรึกษาในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จีนของกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศจีน ได้เผยแพร่ “สมุดปกขาวว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของเมืองต่าง ๆ ในประเทศจีน” โดยนครกุ้ยหยางของมณฑลกุ้ยโจวติดอันดับที่ 20 ของ “เมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลยอดเยี่ยม 100 อันดับแรกของจีน” ซึ่งเป็นการประเมินปัจจัยของเมืองใน 6 ด้าน ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายการสื่อสาร ธรรมาภิบาล บริการทางสังคม เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ความสามารถด้านนวัตกรรม และการพัฒนาคาร์บอนต่ำ

นอกจากนี้ นครกุ้ยหยางยังติดอันดับที่ 4 ของ “เมืองที่เปิดกว้างการเข้าถึงข้อมูลของรัฐบาล” รองจากกรุงปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้ และนครเฉิงตู  ทั้งนี้ นครกุ้ยหยางได้พัฒนาเทคโนโลยีบิ๊กดาต้าอย่างจริงจังมาตั้งแต่ปี 2557 และประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดด โดยปัจจุบัน นครกุ้ยหยางเป็นเจ้าภาพจัดงาน “China International Big Data Expo” ซึ่งเป็นมหกรรมของอุตสาหกรรมบิ๊กดาต้าระดับชาติของจีนทุกปีมาตั้งแต่ปี 2558 และยังเป็นเขตนำร่องด้านบิ๊กดาต้าระดับชาติ (National Big Data Pilot Zone) แห่งแรกของจีนอีกด้วย

ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ นครกุ้ยหยางให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานส่งเสริมการกำกับดูแลดิจิทัล รวมถึงสร้างแพลตฟอร์มบริการออนไลน์ของภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งในด้านการจัดการจราจร การรักษาความปลอดภัยสาธารณะ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคมและสุขภาพ การบริการสำหรับผู้พิการ และการศึกษา ในอนาคต นครกุ้ยหยางยังมีแผนจะเร่งส่งเสริมการบูรณาการเชื่อมต่อโครงข่ายและการสื่อสารระหว่างกันในรูปแบบ “หนึ่งคลาวด์ หนึ่งเครือข่าย และหนึ่งแพลตฟอร์ม” (One Cloud, One Network, One Platform) รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการแบ่งปันข้อมูลและขยายบริการออนไลน์ของภาครัฐที่ส่งตรงไปยังมือถือของประชาชน

ที่มา: http://www.gz.xinhuanet.com/2021-12/02/c_1128122920.htm

จีน กุ้ยหยาง กุ้ยโจว ดิจิทัล

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/