เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2564 กระทรวงพาณิชย์จีน เผยว่า ช่วงเดือน ม.ค.-พ.ย. 2564 ตัวเลข FDI ของจีน (ไม่รวมภาคธนาคาร) มีมูลค่า 1.04 ล้านล้านหยวน เติบโตร้อยละ 15.9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย (1) การลงทุนในอุตสาหกรรมภาคบริการมีมูลค่า 823,940 ล้านหยวน เติบโตร้อยละ 17 และการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงเติบโตร้อยละ 19.3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (2) เงินลงทุนจากประเทศตามเส้นทาง Belt and Road Initiative (BRI) และอาเซียน เติบโตร้อยละ 24.7 และร้อยละ 23.7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามลำดับ และ (3) ตัวเลขการลงทุนในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตกของจีน เติบโตร้อยละ 25.8 ร้อยละ 15.4 และร้อยละ 13.4 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามลำดับ

แหล่งที่มา :

https://www.chinanews.com.cn/cj/2021/12-16/9631230.shtml

การลงทุนจากต่างประเทศFDI

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/