เศรษฐกิจกลางคืนมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีน เนื่องจากช่วยยืดเวลากิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพิ่มอัตราการบริโภค การจ้างงาน ขยายระยะเวลาจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยว และส่งเสริมการพัฒนาเมือง

ข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์จีนระบุว่า ร้อยละ 60 ของการบริโภคเกิดขึ้นในเวลากลางคืน เมื่อปี 2563 เศรษฐกิจกลางคืนของจีนมีมูลค่าเกิน 30 ล้านล้านหยวน และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 36 ล้านล้านหยวน ในปี 2564 ยอดขายของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ตั้งแต่ 18:00 น. ถึง 22:00 น. ในแต่ละวันมีสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของทั้งวัน ปัจจุบันมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจกลางคืนเกิดขึ้นมากมาย อาทิ ร้านหนังสือ ลานสเก็ต โรงละคร สวนสนุก ร้านอาหาร ฯลฯ ที่เปิดทำการในช่วงเวลากลางคืน/เปิด 24 ชั่วโมง

ในส่วนของนครเฉิงตู ได้มีการออกประกาศ “แผนการเร่งการพัฒนาให้นครเฉิงตูเป็นเมืองสำหรับการบริโภคระหว่างประเทศ” (เดือนตุลาคม 2564) “นโยบายและมาตรการสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อส่งเสริมการบริโภคและรักษาเสถียรภาพการค้าต่างประเทศ” (พฤศจิกายน 2564) โดยมีเนื้อหาส่วนหนึ่งกำหนดให้มีการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจกลางคืน

ที่ผ่านมา นครเฉิงตูได้ศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจกลางคืนจากเมืองต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ กรุงปารีส กรุงโตเกียว และนครเซี่ยงไฮ้ เพื่อนำมาปรับใช้กับนครเฉิงตู และได้ส่งเสริมการขยายเวลาทำการของย่านการค้า ขยายเวลาทำการของรถไฟใต้ดินสายสำคัญในตอนกลางคืนในช่วงวันหยุดเทศกาล เพิ่มเส้นทางรถโดยสารประจำทางรอบกลางคืน และเพิ่มที่จอดรถชั่วคราวสำหรับจอดในช่วงเวลากลางคืน

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา นครเฉิงตูได้สำรวจและขยายตลาดการบริโภคตอนกลางคืนอย่างต่อเนื่อง โดยได้พัฒนาโมเดลเศรษฐกิจกลางคืนนครเฉิงตูยุค 1.0 ประกอบด้วยร้านอาหารและสถานบันเทิง สู่ยุค 2.0 ที่มีการผสมผสานพิพิธภัณฑ์ ศิลปะ วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ ปัจจุบันเศรษฐกิจกลางคืนของนครเฉิงตูกำลังก้าวเข้าสู่ยุค 3.0 โดยมีการรวมกิจกรรมกีฬา การเดินทางเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีและแฟชั่น การบูรณาการทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อสร้างประสบการณ์การบริโภครูปแบบใหม่

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 นครเฉิงตูจัดงาน “Chengdu Night Economic Demonstration Sites 2021” เพื่อเปิดตัวโซนสาธิตเศรษฐกิจกลางคืน 100 แห่ง ซึ่งครอบคลุมธุรกิจด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยว กีฬา การแพทย์ การซื้อสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งสิ้น 10 ประเภท ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความหลากหลายของเศรษฐกิจกลางคืนในนครเฉิงตู และเพิ่มโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจกลางคืน ช่วยเร่งพัฒนานครเฉิงตูให้เป็นศูนย์กลางการบริโภคระหว่างประเทศอย่างแท้จริง

ผู้ประกอบการไทยที่มีธุรกิจในจีนสามารถพิจารณาการพัฒนาเศรษฐกิจกลางคืนของจีนในภาพรวมและในนครเฉิงตู เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการจำหน่ายสินค้าและให้บริการให้สอดคล้องกับกระแสสังคมและความต้องการของตลาด  ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสและต่อยอดธุรกิจให้สามารถรองรับการขยายตลาดตามไลฟ์สไตล์ของชาวจีน รวมถึงผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวไทยสามารถนำแนวคิดเศรษฐกิจกลางคืนนครเฉิงตูยุค 3.0 ซึ่งบูรณาการกีฬา การเดินทางและแฟชั่นทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์เพื่อสร้างนวัตกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเยือนไทยอีกครั้ง

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง : เว็บไซต์ The Chongqing Morning Post (เข้าถึงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 )

https://www.cqcb.com/shuangcheng/2021-12-03/4653213_pc.html

 

เว็บไซต์ New.chengdu.cn (เข้าถึงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 )

http://news.chengdu.cn/2021/1213/2232591.shtml

The post ชาวจีนยุคใหม่ไม่เคยหลับใหล “เศรษฐกิจกลางคืน” มาแรง ครองการบริโภคร้อยละ 60 appeared first on thaibizchina.

ที่มา : https://thaibizchina.com/