เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2564 กระทรวงพาณิชย์จีน เผยว่า ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ของจีนเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2544 ตัวเลข FDI ของจีนมีมูลค่าอยู่ที่ 388,000 ล้านหยวน (ไม่รวมภาคการเงิน) และในปี 2563 ตัวเลข FDI ของจีนมีมูลค่าอยู่ที่ 999,980 ล้านหยวน ซึ่งเติบโตร้อยละ 157.7 เมื่อเทียบกับตัวเลขของปี 2544 นอกจากนี้ จีนยังส่งเสริมการเปิดกว้างเพื่อต้อนรับนักลงทุนจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งการปรับลด Negative List การปรับลดภาษีนำเข้า และการอำนวยความสะดวกด้านการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น ทั้งนี้ ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2564 จีนมีมูลค่า FDI อยู่ที่ 943,150 ล้านหยวน ซึ่ง กระทรวงพาณิชย์จีนคาดว่าตัวเลข FDI ของจีนปี 2564 ตลอดทั้งปีจะมีมูลค่าทะลุ 1 ล้านล้านหยวน

แหล่งที่มา :

https://m.chinanews.com/wap/detail/zw/cj/2021/12-09/9626108.shtml

การลงทุนจากต่างประเทศFDI

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/