เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศนครฉงชิ่งประกาศเริ่มทดลองแพลตฟอร์มบริการสาธารณะสำหรับการผลิตอัจฉริยะที่เชื่อมต่ออุปสงค์กับอุปทาน ตาม “แผนดำเนินงานเพื่อพัฒนาการผลิตอัจฉริยะในนครฉงชิ่ง (2562-2565)” และ “แผนการดำเนินการเสริมสร้างการผลิตอัจฉริยะของนครฉงชิ่ง” เพื่อช่วยให้หน่วยการผลิตสามารถปรับปรุงระบบการผลิตให้สอดรับกับอุปสงค์และอุปทาน และแก้ปัญหา “ต้องทำอะไร ต้องทำอย่างไร ต้องติดต่อใคร”

ในส่วนของผู้ผลิต แพลตฟอร์มฯ จะรวบรวมข้อมูลของผู้ให้บริการและประเมินความสามารถในการผลิต และนำข้อมูลที่ได้มาประมวลผลเพื่อจับคู่ทางธุรกิจให้โดยอัตโนมัติ โดยระบบจะวิเคราะห์ความสามารถในการผลิต ติดต่อประสานงานและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ

ด้านผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตอัจฉริยะสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มนี้ เพื่อใช้บริการต่าง ๆ เช่น ศึกษารายงานสรุปทรัพยากรเชิงธุรกิจ ขอรับข้อมูลข้อเสนอแนะในการปรับปรุงอุตสาหกรรมการผลิตอัจฉริยะและการเชื่อมต่อขององค์กรการผลิต การรักษาข้อมูลการเชื่อมต่อระหว่าง     อุปสงค์กับอุปทาน และตรวจสอบอันดับผู้ให้บริการ ฯลฯ

แพลตฟอร์มนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแลข้อมูลเศรษฐกิจ โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลของผู้ให้บริการ ติดตามข้อมูลการเชื่อมต่อระหว่างอุปสงค์และอุปทาน และตรวจสอบประสิทธิภาพของผู้ให้บริการ

แพลตฟอร์มนี้จะมีฟังก์ชั่นการให้บริการอย่างครอบคลุม ในขั้นนี้ ยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นการทดลอง ผู้ประกอบการไทยที่กำลังวางแผนจัดตั้งสายการผลิตที่นครฉงชิ่ง หรืออยู่ระหว่างการหาผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตอัจฉริยะ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://sso.jjxxw.cq.gov.cn/netcasso/  เพื่อประกอบการพิจารณาการวางแผนธุรกิจของท่านในอนาคต

 

แหล่งอ้างอิง  (ข้อมูล)

  1. https://kuaibao.lzzcloud.com/news_info/794185.html
  2. http://cq.news.cn/2021-12/07/c_1128138871.htm

แหล่งอ้างอิง  (ภาพ)

  1. https://www.58pic.com/newpic/36390146.html

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/