เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เขตปลอดภาษีนครหนานชางเผยว่า ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2564 ปริมาณการค้าระหว่างประเทศของเขตนำร่องอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนของมณฑลเจียงซีสูงเป็นอันดับ 5 ของประเทศ และช่วยผลักดันให้การค้าระหว่างประเทศในภาพรวมของมณฑลเจียงซีเติบโตร้อยละ 9.8 ส่งผลให้อีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนกลายเป็นอุตสาหกรรมสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการเติบโตของการส่งออกสินค้าของมณฑลเจียงซี การเติบโตของอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนเป็นผลจากนโยบายส่งเสริมเขตนำร่องอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน ของภาครัฐ อาทิ การสนับสนุนทางการเงิน การปรับปรุงการอำนวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากร และมาตรการยกเว้นภาษี โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ (1) การจัดตั้งเขตนำร่องอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน 3 แห่งที่นครหนานชาง เมืองจิ๋วเจียงและเมืองก้านโจว และจัดตั้งเมืองนำร่องการนำเข้าสินค้าปลีกอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน 4 แห่งที่นครหนานชาง เมืองจี่อาน เมืองจิ๋วเจียงและเมืองก้านโจว (2) ส่งเสริมให้นครหนานชางเปิดช่องทางอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนแบบ B2B ส่งออกโดยตรงจากจีน และอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนที่ส่งออกจากคลังสินค้าในต่างประเทศโดยได้มีการก่อสร้างคลังสินค้าแห่งใหม่ในต่างประเทศ อาทิ เมือง Liege เบลเยียม และกรุงโตเกียว (3) ส่งเสริมการก่อสร้างสวนอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนและศูนย์แสดงสินค้านำเข้า โดยปัจจุบันมีบริษัทนำร่องอีคอมเมิร์ซชั้นนำของจีนหลายแห่ง เช่น บริษัท JD.com และบริษัท Cainiao Smart Logistics Network จำกัด ได้เข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2564 เขตนำร่องอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนที่นครหนานชาง เมือง   จิ๋วเจียงและเมืองก้านโจวมีจำนวนบริษัทอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนรวม 1,670 แห่ง

แหล่งอ้างอิง http://jx.news.cn/2021-11/03/c_1128024350.htm

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/