เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2564 บริษัท DiDi Chuxing ซึ่งเป็นบริษัทเรียกใช้รถทางออนไลน์รายใหญ่ของจีน ประกาศเริ่มถอนหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) และเตรียมไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (HKEX) โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2564 DiDi เสนอขายหุ้น IPO ใน NYSE ต่อมาเมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2564 สำนักงานบริหารและจัดการด้านไซเบอร์สเปซแห่งชาติจีน (CAC) ประกาศให้ถอด APP DiDi ออกจาก APP Store ต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยความมั่งคงทางอินเทอร์เน็ตของจีน เนื่องจาก APP DiDi มีการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนตัวที่ผิดกฎระเบียบอย่างรุนแรง นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2564 หน่วยงานภาครัฐ 7 หน่วยงานของจีน เช่น CAC กระทรวงความมั่นคงสาธารณะจีน และกระทรวงคมนาคมจีน ร่วมกันส่งทีมงานเข้าไปประจำในบริษัท DiDi เพื่อดำเนินการตรวจสอบด้านความมั่นคงทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐจีนยังไม่ได้เปิดเผยผลการตรวจสอบดังกล่าว

แหล่งที่มา :

https://www.caixin.com/2021-12-03/101813064.html

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/