วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เขตเฉวียนกั่ง เมืองเฉวียนโจว จัดงานดึงดูดการลงทุนภาคอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ประจำปี 2564 โดยภายในงานมีการลงนามโครงการลงทุนใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับอุตสาหกรรมดั้งเดิมรวม 70 โครงการ เช่น ปิโตรเคมี อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องจักรและอุปกรณ์ ผลผลิตทางการเกษตรที่มีการแปรรูปด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง รวมถึงวัสดุที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและพลังงานใหม่ มูลค่าเงินลงทุนรวม 5.78 หมื่นล้านหยวน โดยหนึ่งในโครงการสำคัญ คือ การลงนามความตกลงระหว่างเขตเฉวียนกั่งกับบริษัท Fujian Tianchen Yaolong New Materials จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำร่องการพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ใหม่ของมณฑลฝูเจี้ยน เพื่อก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมวัสดุใหม่ Tianchen ที่เขตเฉวียนกั่งบนพื้นที่ 458 ไร่  ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการลงทุนด้านอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่ใหญ่ที่สุดของเขตเฉวียนกั่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมวัสดุใหม่ Tianchen นี้จะประกอบด้วยการก่อสร้างสายการผลิตเคมีภัณฑ์ อาทิ Propylene Oxide ที่มีกำลังการผลิต 600,000 ตันต่อปี Hydrogen Peroxide ที่มีกำลังการผลิต 900,000 ตันต่อปี และ Nylon66 ที่มีกำลังการผลิต300,000 ตันต่อปี

แหล่งอ้างอิง http://fj.news.cn/chanjing/2021-10/28/c_1128004466.htm

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/