เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2564 ผู่เถียนพัฒนาเป็นหนึ่งใน 3 เมืองผลิตภาพสีน้ำมันที่สำคัญของประเทศ โดยตั้งแต่ปี 1980 ศิลปะการวาดภาพสีน้ำมันได้มาถึงเมืองผู่เถียน หลังจากกว่า 30 ปีของการสำรวจและฝึกฝน Putian ได้พัฒนาให้เป็นหนึ่งในสามพื้นที่การผลิตภาพสีน้ำมันที่สำคัญในประเทศจีนและเป็นฐานที่สำคัญสำหรับการผลิตและส่งออกภาพสีน้ำมันในเอเชีย ที่จุดสูงสุดของประวัติศาสตร์ Putian มีมากกว่า พนักงานวาดภาพสีน้ำมันกว่า 25,000 คน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้ปฏิบัติงานภาพเขียนสีน้ำมันของเมืองผู่เถียนเกิดความยุ่งยากเกี่ยวกับ “การข้ามพรมแดน” โดยเพิ่มคุณค่าทางศิลปะของภาพเขียนสีน้ำมัน และขยายตลาดภาพสีน้ำมันอย่างต่อเนื่อง

แหล่งอ้างอิง http://fj.news.cn/chanjing/2021-11/03/c_1128025018.htm

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/