คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปมณฑลฝูเจี้ยนเปิดเผยว่า ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 มณฑลฝูเจี้ยนมีปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ รวม 6 หมื่นล้าน kWh เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า คิดเป็นร้อยละ 27.5 ของปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานต่าง ๆ ของทั้งมณฑล ขณะที่มณฑลฝูเจี้ยนเร่งดำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของมณฑลฝูเจี้ยนระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานโดยเน้นการสร้างความแข็งแกร่งของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดชายฝั่ง สร้างระบบการจ่ายพลังงานแบบบูรณาการสำหรับพลังงานไฟฟ้าจากถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซ นิวเคลียร์ และพลังงานหมุนเวียน ขยายการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งใหม่และเร่งดำเนินโครงการขยายพื้นที่โรงไฟฟ้าแหล่งเดิม อาทิ การขยายโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จางโจวและโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฝูโจว โดยตั้งเป้าหมายกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง (Installed power generation capacity) รวมกว่า 80 ล้านกิโลวัตต์ในมณฑลฝูเจี้ยนภายในปี 2568

แหล่งอ้างอิง http://www.fj.chinanews.com/news/fj_zxsj/2021/2021-10-18/491552.html

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/