“รถไฟจีน-ลาว” เป็นโครงการสำคัญภายใต้ข้อริเริ่ม “สายแถบและเส้นทาง” (Belt and Road Initiative: BRI) เพื่อเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์และเปลี่ยนลาวจาก “ประเทศ Land-locked” เป็น “ประเทศ Land-linked” นอกจากนี้ ยังเป็นเส้นทางรถไฟระหว่างประเทศสายแรกภายหลังการประกาศข้อริเริ่ม BRI ที่จีนเป็นผู้ลงทุนหลัก ใช้มาตรฐานรถไฟจีนตลอดสายใช้อุปกรณ์ของจีน และเชื่อมต่อกับเครือข่ายรถไฟจีน

สถานีตู้คอนเทนเนอร์รถไฟศูนย์คุนหมิง (Kunming Rail Containers Center Station) เชื่อมต่อกับเครือข่ายเส้นทางรถไฟจีนผ่านสถานีรถไฟขนส่งสินค้าหวังเจียหยิง ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีระดับชาตินครคุนหมิง (State Level Kunming Economic and Technological Development Zone) เป็นสถานีต้นทางของขบวนรถไฟขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ “จีน-ลาว” นับเป็นศูนย์โลจิสติกส์ระดับชาติเพียงแห่งเดียวในมณฑลยูนนาน โดยเป็นศูนย์โลจิสติกส์ตู้คอนเทนเนอร์ที่มีเนื้อที่ใหญ่ที่สุด รวมทั้งมีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันที่สุดของมณฑลยูนนาน ครอบคลุมการขนส่งสินค้าภายในมณฑลยูนนานและทั่วประเทศจีน โดยมีขบวนรถไฟขนส่งสินค้าประจำเชื่อมต่อกับท่าเรือสำคัญของจีน เช่น ท่าเรือชินโจวในเขตฯ กว่างซี และท่าเรือหวงผู่ในมณฑลกวางตุ้ง เพื่อขนส่งสินค้ากับทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านการขนส่งหลากหลายรูปแบบ (multimodal transportation) ทั้งรูปแบบ “เรือ+ราง” หรือรูปแบบ “ถนน+ราง”

นอกจากเส้นทางรถไฟจีน-ลาวแล้ว สถานีตู้คอนเทนเนอร์รถไฟศูนย์คุนหมิงยังเป็นต้นทางของขบวนรถไฟขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ “จีน-เมียนมา” และ “จีน-เวียดนาม” ในฐานะเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศตามยุทธศาสตร์หัวสะพานเชื่อมมณฑลยูนนานกับภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีลานสินค้ารองรับตู้คอนเทนเนอร์ขนาดมาตรฐาน (TEU) พร้อมกันได้ 20,000 ตู้ และคลังสินค้าอัจฉริยะจำนวน 3 อาคารที่มีเนื้อที่ใช้สอยรวมกันกว่า 26,000 ตารางเมตร รวมศักยภาพการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ได้ปีละกว่า 800,000 ตู้

บริษัท China United International Rail Container จำกัด (CR Intermodal หรือ 中铁联合国际集装箱有限公司:中铁联集) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินงานสถานีตู้คอนเทนเนอร์รถไฟศูนย์คุนหมิง ได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับรัฐบาลนครคุนหมิงและมณฑลยูนนาน บริษัท China Railway Kunming Group จำกัด และสำนักงานศุลกาการนครคุนหมิง จัดสรรบุคลากรจัดตั้งกลุ่มงานเพื่อรองรับขบวนรถไฟขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ “จีน-ลาว” โดยเฉพาะ ดำเนินการศึกษาวิจัยเชิงลึก ลงพื้นที่ตลอดแนวเส้นทางรถไฟ และเตรียมความพร้อมในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องไว้ล่วงหน้า เพื่อเตรียมความพร้อมและรับประกันความราบรื่นในการเดินขบวนรถไฟขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ “จีน-ลาว”  ผ่านเส้นทางรถไฟจีน-ลาวที่จะเปิดใช้งานต่อไป

ที่มา: https://yn.yunnan.cn/system/2021/11/22/031780238.shtml

ยูนนาน รถไฟจีน ลาว ตู้คอนเทนเนอร์

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/