ตำบลเฮ่อจือ อำเภออันหยวน มณฑลเจียงซี ใช้ระบบเครือข่ายโลจิสติกส์อัจฉริยะในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเพื่อช่วยลดอุปสรรคในการขนส่งสินค้าเกษตรจากพื้นที่ภูเขาและเพิ่มความรวดเร็วในการขนส่งสินค้าไปถึงมือผู้บริโภค โดยเกษตรกรสามารถนำผลผลิตทางการเกษตรไปวางในรถขนส่งกระเช้าลอยฟ้าอัจฉริยะ   ซึ่งจอดตามสถานที่ในแต่ละหมู่บ้านด้วยตัวเอง และสามารถจัดส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภคในอำเภออันหยวนภายใน 1 ชั่วโมง และภายใน 24 ชั่วโมงในการขนส่งสินค้าไปยังมณฑลใกล้เคียง จากเดิมที่ใช้เวลาประมาณ 3-5 วัน แม้ว่า   รถขนส่งกระเช้าลอยฟ้ามีขนาดเล็ก แต่สามารถบรรทุกสินค้าได้มากถึง 100 กิโลกรัมต่อเที่ยว ขนย้ายได้อย่างอิสระและทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยใช้ระบบคลาวด์ควบคุมหุ่นยนต์ให้สามารถขับเคลื่อนโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ การสร้างระบบบริการโลจิสติกส์อัจฉริยะในเขตชนบทดังกล่าวได้ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรจากขายสินค้าเกษตรทางออนไลน์โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง โดยในปี 2563 ยอดจำหน่ายสินค้าเกษตรทางออนไลน์ของอำเภออันหยวนมากกว่า 2.5 พันล้านหยวน และมีปริมาณการจัดส่งสินค้ามากกว่า 16 ล้านชิ้น

แหล่งอ้างอิง http://jx.news.cn/2021-10/08/c_1127935956.htm

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/