เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2564 ศุลกากรเมืองเซี่ยเหมินเปิดเผยว่า ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2564 มูลค่าการนำเข้าและส่งออกของเมืองเซี่ยเหมินกับประเทศสมาชิก RCEP สูงเกือบ 2 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.6 เมื่อเทียบปีก่อนหน้า โดยเป็นการนำเข้า 1.3 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.5 และ การส่งออก 7.2 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 สินค้านำเข้าหลักจากประเทศสมาชิก RCEP อาทิ โลหะและแร่ธาตุ (4.3 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 73) ผลิตภัณฑ์เครื่องกลและไฟฟ้า (2.4 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19) และสินค้าเกษตร (1.4 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 49) ขณะที่สินค้าส่งออกหลักไปยังประเทศสมาชิก RCEP คือ ผลิตภัณฑ์เครื่องกลและไฟฟ้า (มูลค่า 3.2 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5)  ทั้งนี้ การนำเข้าและส่งออกโดยบริษัทรัฐวิสาหกิจของเมืองเซี่ยเหมินมีการเติบโตที่น่าจับตามอง โดยมีมูลค่ากว่า 8 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.4 ขณะที่การนำเข้าและส่งออกโดยบริษัทต่างชาติมีมูลค่า 6.2 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 และการนำเข้าและส่งออกโดยบริษัทเอกชนมีมูลค่า 5.7 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20

แหล่งอ้างอิง https://www.sohu.com/a/494417472_100233806

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/